HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-AN GIANG-CHÂU ĐỐC

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-AN GIANG-CHÂU ĐỐC

Mã số:883000 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Châu Đốc 
Địa chỉ:Sô´73, Đường Lê Lợi, Phường Châu Phú B, Thị xã Châu Đốc (ÐT: 868700)

Mã số:883190 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Núi Sam 
Địa chỉ:Khóm Vĩnh Đông 1, Phường Núi Sam, Thị xã Châu Đốc (ÐT: 861201)

Mã số:883170 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Châu Long 
Địa chỉ:Đường Tôn Đức Thắng, Phường Vĩnh Mỹ, Thị xã Châu Đốc (ÐT: 865888)

Mã số:883001 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Châu Phú A 
Địa chỉ:Khóm 8, Phường Châu Phú A, Thị xã Châu Đốc (ÐT: 865100)

Mã số:883100 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Châu Phú B 
Địa chỉ:Đường Quốc Lộ 91, Phường Châu Phú B, Thị xã Châu Đốc (ÐT: 865001)

Mã số:883230 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vĩnh Ngươn 
Địa chỉ:Ấp Vĩnh Chánh 2, Xã Vĩnh Ngươn, Thị xã Châu Đốc (ÐT: 865003)

Mã số:883079 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng số 2 
Địa chỉ:Đường Trần Hưng Đạo, Phường Châu Phú A, Thị xã Châu Đốc (ÐT: )

Mã số:883157 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng hộp thư số 3 
Địa chỉ:Đường Thủ Khoa Huân, Phường Châu Phú B, Thị xã Châu Đốc (ÐT: )

Mã số:883158 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng hộp thư số 4 
Địa chỉ:Đường Thủ Khoa Huân, Phường Châu Phú B, Thị xã Châu Đốc (ÐT: )

Mã số:883244 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng hộp thư số 5 
Địa chỉ:Ấp Mỹ Thuận, Xã Vĩnh Châu, Thị xã Châu Đốc (ÐT: )

Mã số:883225 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng hộp thư số 6 
Địa chỉ:Ấp Vĩnh Khánh 2, Xã Vĩnh Tế, Thị xã Châu Đốc (ÐT: )

Mã số:883245 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vĩnh Châu 
Địa chỉ:Ấp Mỹ Thuận, Xã Vĩnh Châu, Thị xã Châu Đốc (ÐT: 3865001)