HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BÀ RỊA-VŨNG TÀU

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BÀ RỊA-VŨNG TÀU

Mã số:795100 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Thị Xã Bà Rịa 
Địa chỉ:Sô´100, Đường 27/4, Phường Phước Hiệp, Thành phố Bà Rịa (ÐT: 0918332426)

Mã số:795170 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Hòa Long 
Địa chỉ:Ấp Nam, Xã Hoà Long, Thành phố Bà Rịa (ÐT: 02543711463)

Mã số:795210 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Kim Hải 
Địa chỉ:Sô´85, Đường Quốc Lộ 51, Phường Kim Dinh, Thành phố Bà Rịa (ÐT: 827094)

Mã số:795120 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Gò Cát 
Địa chỉ:Sô´22, Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Long Toàn, Thành phố Bà Rịa (ÐT: 736100)

Mã số:795180 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Long Phước 
Địa chỉ:Ấp Tây, Xã Long Phước, Thành phố Bà Rịa (ÐT: 829860)

Mã số:795200 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng UBND Phường Long Hương 
Địa chỉ:Sô´44, Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Long Hương, Thành phố Bà Rịa (ÐT: )

Mã số:796193 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Xả Tân Hưng 
Địa chỉ:Tổ 1, Ấp Phước Tân 2, Xã Tân Hưng, Thành phố Bà Rịa (ÐT: )

Mã số:795119 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Phước Nguyên 
Địa chỉ:Sô´UBNDphường, Đường TRẦN HƯNG ĐẠO, Phường Phước Nguyên, Thành phố Bà Rịa (ÐT: )

Mã số:795261 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Phước Hưng 
Địa chỉ:Sô´UBNDphường, Đường 27/4, Phường Phước Hưng, Thành phố Bà Rịa (ÐT: )

Mã số:795144 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Long Toàn 
Địa chỉ:Sô´UBNDphường, Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Long Toàn, Thành phố Bà Rịa (ÐT: )

Mã số:796311 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Phước Trung 
Địa chỉ:Sô´UBNDphường, Đường Bạch Đằng, Phường Phước Trung, Thành phố Bà Rịa (ÐT: )

Mã số:796320 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Trung Tâm Hành Chính 
Địa chỉ:Sô´04, Đường Phạm Văn Đồng, Phường Phước Trung, Thành phố Bà Rịa (ÐT: 0643721009)

Mã số:795290 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 HCC TP Bà Rịa 
Địa chỉ:Sô´100, Đường 27/4, Phường Phước Hiệp, Thành phố Bà Rịa (ÐT: 0643756666)