HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BÀ RỊA-VŨNG TÀU

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BÀ RỊA-VŨNG TÀU

Mã số:793420 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Bến Đá 
Địa chỉ:Sô´480, Đường Trần Phú, Phường 5, Thành phố Vũng Tàu (ÐT: 0643551700)

Mã số:791870 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Phước Thắng 
Địa chỉ:Sô´1230, Đường 30/4, Phường 12, Thành phố Vũng Tàu (ÐT: 0643624700)

Mã số:793730 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Thắng Nhất 
Địa chỉ:Sô´382, Hẻm 36, Đường Lưu Chí Hiếu, Phường Rạch Dừa, Thành phố Vũng Tàu (ÐT: 0643834545)

Mã số:792370 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Bến Đình 
Địa chỉ:Sô´295, Ngõ 281, Đường Nguyễn An Ninh, Phường 6, Thành phố Vũng Tàu (ÐT: 0643561700)

Mã số:792810 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Chí Linh 
Địa chỉ:Sô´59c, Đường Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Thắng Nhất, Thành phố Vũng Tàu (ÐT: 0643594600)

Mã số:792001 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 5 Tầng 
Địa chỉ:Sô´2, Đường Nguyễn Thái Học, Phường 7, Thành phố Vũng Tàu (ÐT: 3575800)

Mã số:793190 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Long Sơn 
Địa chỉ:Thôn 01, Xã Long Sơn, Thành phố Vũng Tàu (ÐT: 844003)

Mã số:791543 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Bình Giã 3 
Địa chỉ:Sô´273A, Đường Bình Giã, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu (ÐT: 585809)

Mã số:790000 
Bưu cục:Bưu cục cấp 1 Vũng Tàu 
Địa chỉ:Sô´408, Đường Lê Hồng Phong, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu (ÐT: 0643854020)

Mã số:793733 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Chợ Phường 10 
Địa chỉ:Sô´566, Đường 30/4, Phường Rạch Dừa, Thành phố Vũng Tàu (ÐT: 840899)

Mã số:791080 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Bãi Trước 
Địa chỉ:Sô´156, Đường Hạ Long, Phường 1, Thành phố Vũng Tàu (ÐT: 0643524844)

Mã số:790900 
Bưu cục:Bưu cục văn phòng Hệ 1 Bà Rịa Vũng Tàu 
Địa chỉ:Sô´408, Đường Lê Hồng Phong, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu (ÐT: )

Mã số:793723 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng 514 Nguyễn An Ninh 
Địa chỉ:Sô´514, Đường Nguyễn An Ninh, Phường Nguyễn An Ninh, Thành phố Vũng Tàu (ÐT: )

Mã số:793726 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng 44 Lương Thế Vinh 
Địa chỉ:Sô´44, Đường Lương Thế Vinh, Phường Nguyễn An Ninh, Thành phố Vũng Tàu (ÐT: )

Mã số:792005 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng 284 Nguyễn An Ninh 
Địa chỉ:Sô´284, Đường Nguyễn An Ninh, Phường 7, Thành phố Vũng Tàu (ÐT: )

Mã số:793537 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng 04 Hoàng Diệu 
Địa chỉ:Sô´04, Đường Hoàng Diệu, Phường 1, Thành phố Vũng Tàu (ÐT: )

Mã số:793538 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng 83 Lý Thường Kiệt 
Địa chỉ:Sô´83, Đường Lý Thường Kiệt, Phường 1, Thành phố Vũng Tàu (ÐT: )

Mã số:793541 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng 17B Trần Hưng Đạo 
Địa chỉ:Sô´17B, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 1, Thành phố Vũng Tàu (ÐT: )

Mã số:792008 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng A12 Khu 5 Tầng 
Địa chỉ:Sô´A12, Dãy nhà A12 Tầng 1 Tứ 101-114, Khu tập thể Liên Doanh Việt Xô, Phường 7, Thành phố Vũng Tàu (ÐT: )

Mã số:793738 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng 1620 Đường 30/4 
Địa chỉ:Sô´1620, Đường 30/4, Phường Rạch Dừa, Thành phố Vũng Tàu (ÐT: )

Mã số:794201 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng 1221 Đường 30/4 
Địa chỉ:Sô´1221, Đường 30/4, Phường Rạch Dừa, Thành phố Vũng Tàu (ÐT: )

Mã số:792539 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng 231 Lê Lợi 
Địa chỉ:Sô´231, Đường Lê Lợi, Phường 6, Thành phố Vũng Tàu (ÐT: )

Mã số:792683 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng 35/1 Đưởng 30/04 
Địa chỉ:Sô´35/1, Đường 30/4, Phường 9, Thành phố Vũng Tàu (ÐT: )

Mã số:793057 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng TTĐT Chí Linh 
Địa chỉ:Đường Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 10, Thành phố Vũng Tàu (ÐT: )

Mã số:793387 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng 68 Cô Giang 
Địa chỉ:Sô´68, Đường Cô Giang, Phường 4, Thành phố Vũng Tàu (ÐT: )

Mã số:793970 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Kinh Doanh Tiếp Thị - Vũng Tàu 
Địa chỉ:Sô´408, Đường Lê Hồng Phong, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu (ÐT: 0643859966/114)

Mã số:793980 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 TMĐT VŨNG TÀU 
Địa chỉ:Sô´408, Đường Lê Hồng Phong, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu (ÐT: 0643.859966/106)

Mã số:793650 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Phường 1 
Địa chỉ:Sô´56, Đường Trưng Trắc, Phường 1, Thành phố Vũng Tàu (ÐT: 0643.853667)

Mã số:794080 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 18 Tầng 
Địa chỉ:Sô´A7 - 4/4, Dãy nhà A4, Khu đô thị A7 - 4/4 Trung Tâm Đô Thị Chí Linh, Phường Nguyễn An Ninh, Thành phố Vũng Tàu (ÐT: 0643.853678)

Mã số:793990 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 HCC TP Vũng Tàu 
Địa chỉ:Sô´408, Đường Lê Hồng Phong, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu (ÐT: 0643859966/105)