HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BÀ RỊA-VŨNG TÀU-CÔN ĐẢO

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BÀ RỊA-VŨNG TÀU-CÔN ĐẢO

Mã số:794300 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Côn Đảo 
Địa chỉ:Sô´48, Đường Nguyễn Huệ, Đảo Côn Sơn, Huyện Côn Đảo (ÐT: 830204)

Mã số:794310 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Bến Đầm 
Địa chỉ:Đường Bến Đầm, Đảo Côn Sơn, Huyện Côn Đảo (ÐT: 830001)

Mã số:794336 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Cổng Bảo Vệ Hàng Không Côn Sơn 
Địa chỉ:Sô´Khu 1, Đường Cỏ Óng, Đảo Côn Sơn, Huyện Côn Đảo (ÐT: )

Mã số:794337 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Cổng Bảo Vệ Tiểu Đoàn 792 
Địa chỉ:Đường Nguyễn Văn Cừ, Đảo Côn Sơn, Huyện Côn Đảo (ÐT: )

Mã số:794338 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Ban Quản Lý Chợ Côn Đảo 
Địa chỉ:Đường Võ Thị Sáu, Đảo Côn Sơn, Huyện Côn Đảo (ÐT: )

Mã số:794339 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Cổng Khách Sạn Phi Yến 
Địa chỉ:Đường Tôn Đức Thắng, Đảo Côn Sơn, Huyện Côn Đảo (ÐT: )

Mã số:794341 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Cổng Bảo Vệ Ban Quản Lý Cảng Bến Đầm 
Địa chỉ:Sô´Khu 3, Đường Bến Đầm, Đảo Côn Sơn, Huyện Côn Đảo (ÐT: )

Mã số:794342 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Cổng Bưu Điện Côn Đảo 
Địa chỉ:Sô´48, Đường Nguyễn Huệ, Đảo Côn Sơn, Huyện Côn Đảo (ÐT: )