HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BÀ RỊA-VŨNG TÀU-LONG ĐIỀN

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BÀ RỊA-VŨNG TÀU-LONG ĐIỀN

Mã số:794400 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Long Điền 
Địa chỉ:Sô´268, Đường Võ Thị Sáu, Thị Trấn Long Điền, Huyện Long Điền (ÐT: 862638)

Mã số:794470 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Lò Vôi 
Địa chỉ:Ấp Lò Vôi, Xã Phước Hưng, Huyện Long Điền (ÐT: 671998)

Mã số:794510 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Phước Tỉnh 
Địa chỉ:Ấp Tân Phước, Xã Phước Tỉnh, Huyện Long Điền (ÐT: 842102)

Mã số:794490 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Long Hải 
Địa chỉ:Khu phố Hải Sơn 1, Thị Trấn Long Hải, Huyện Long Điền (ÐT: 868001)

Mã số:794456 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tam Phước 
Địa chỉ:Ấp Phước Lăng, Xã Tam Phước, Huyện Long Điền (ÐT: 669211)

Mã số:794464 
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Nhứt 
Địa chỉ:Ấp An Lạc, Xã An Nhứt, Huyện Long Điền (ÐT: 669742)

Mã số:794401 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Long Phượng 
Địa chỉ:Khu phố Long Phượng, Thị Trấn Long Điền, Huyện Long Điền (ÐT: )

Mã số:794441 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng An Thạnh 
Địa chỉ:Ấp An Thạnh, Xã An Ngãi, Huyện Long Điền (ÐT: )