HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẮC GIANG

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẮC GIANG

Mã số:230000 
Bưu cục:Bưu cục cấp 1 Bắc Giang 
Địa chỉ:Sô´151, Đường Hùng Vương, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Bắc Giang (ÐT: 3823823/3900051)

Mã số:231482 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Song Mai 
Địa chỉ:Đường 34, Xã Song Mai, Thành phố Bắc Giang (ÐT: 855092)

Mã số:231340 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Xương Giang 
Địa chỉ:Đường Ngã 3 Quán Thành, Xã Xương Giang, Thành phố Bắc Giang (ÐT: 556730)

Mã số:231310 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Dĩnh Kế 
Địa chỉ:Đường Giáp Hải, Xã Dĩnh Kế, Thành phố Bắc Giang (ÐT: 556001)

Mã số:231460 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thọ Xương 
Địa chỉ:Đường Trần Nguyên Hãn, Phường Thọ Xương, Thành phố Bắc Giang (ÐT: 855020)

Mã số:231481 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Song Mai 
Địa chỉ:Thôn Phúc Bé, Xã Song Mai, Thành phố Bắc Giang (ÐT: 520904)

Mã số:234530 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Núi Cốc 
Địa chỉ:Tổ Dân phố Đông Giang, Xã Xương Giang, Thành phố Bắc Giang (ÐT: 836110)

Mã số:237460 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Song Khê 
Địa chỉ:Thôn Song Khê, Xã Song Khê, Thành phố Bắc Giang (ÐT: 870496)

Mã số:237410 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Tiến 
Địa chỉ:Thôn Ngò, Xã Tân Tiến, Thành phố Bắc Giang (ÐT: 870499)

Mã số:237440 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đồng Sơn 
Địa chỉ:Thôn Tân Mỹ, Xã Đồng Sơn, Thành phố Bắc Giang (ÐT: 860400)

Mã số:237470 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Mỹ 
Địa chỉ:Thôn Mỹ Cầu, Xã Tân Mỹ, Thành phố Bắc Giang (ÐT: 870074)

Mã số:231530 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Nguyễn Văn Cừ 
Địa chỉ:Sô´34, Đường Nguyễn Thị Lưu, Phường Trần Phú, Thành phố Bắc Giang (ÐT: 844902)

Mã số:230900 
Bưu cục:Bưu cục văn phòng Hệ 1 Bắc Giang 
Địa chỉ:Sô´0, Đường Lương Văn Nắm, Xã Dĩnh Kế, Thành phố Bắc Giang (ÐT: 02403.854.940)

Mã số:231520 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đa Mai 
Địa chỉ:Thôn Đọ, Xã Đa Mai, Thành phố Bắc Giang (ÐT: 524950)

Mã số:231070 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Độc lập 
Địa chỉ:Đường Lê Lợi, Phường Lê Lợi, Thành phố Bắc Giang (ÐT: )

Mã số:231440 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Phạm Ngọc Hân 
Địa chỉ:Đường Trần Nguyên Hãn, Phường Trần Nguyên Hãn, Thành phố Bắc Giang (ÐT: 02403855894)

Mã số:231650 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng độc lập 
Địa chỉ:Phố Mỹ Độ, Phường Mỹ Độ, Thành phố Bắc Giang (ÐT: )

Mã số:231591 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Trần Phú 
Địa chỉ:Đường Quang Trung, Phường Trần Phú, Thành phố Bắc Giang (ÐT: )

Mã số:231592 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Hà - Cầu Chui 
Địa chỉ:Đường Vương Văn Trà, Phường Trần Phú, Thành phố Bắc Giang (ÐT: )

Mã số:231325 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Tám 
Địa chỉ:Đường Giáp Hải, Xã Dĩnh Kế, Thành phố Bắc Giang (ÐT: )

Mã số:231151 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Trung tâm GDTX 
Địa chỉ:Đường Lê Lợi, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Bắc Giang (ÐT: )

Mã số:231150 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 HCC Bắc Giang 
Địa chỉ:Đường Quảng trường 3/2 Hoàng Văn Thụ, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Bắc Giang (ÐT: 02403.861.861)