HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẮC GIANG-LẠNG GIANG

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẮC GIANG-LẠNG GIANG

Mã số:234000 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Lạng Giang 
Địa chỉ:Khu phố Vôi, Thị Trấn Vôi, Huyện Lạng Giang (ÐT: 881301)

Mã số:234570 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Kép 
Địa chỉ:Xóm Sậm, Thị trấn Kép, Huyện Lạng Giang (ÐT: 880538)

Mã số:234460 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Phố Giỏ 
Địa chỉ:Khu phố Giỏ, Xã Tân Dĩnh, Huyện Lạng Giang (ÐT: 881252)

Mã số:234170 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Quang Thịnh 
Địa chỉ:Thôn Cầu Đen, Xã Quang Thịnh, Huyện Lạng Giang (ÐT: 880512)

Mã số:234110 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hương Lạc 
Địa chỉ:Thôn 11 Xóm Tự, Xã Hương Lạc, Huyện Lạng Giang (ÐT: 881723)

Mã số:234270 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đào Mỹ 
Địa chỉ:Thôn Đồng Quang, Xã Đào Mỹ, Huyện Lạng Giang (ÐT: 890601)

Mã số:234190 
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Hà 
Địa chỉ:Thôn 13 Phố Bằng, Xã An Hà, Huyện Lạng Giang (ÐT: 880500)

Mã số:234330 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Dương Đức 
Địa chỉ:Thôn Chùa, Xã Dương Đức, Huyện Lạng Giang (ÐT: 881724)

Mã số:234380 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mỹ Thái 
Địa chỉ:Khu phố Triển, Xã Mỹ Thái, Huyện Lạng Giang (ÐT: 881722)

Mã số:234360 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phi Mô 
Địa chỉ:Thôn Phi Mô, Xã Phi Mô, Huyện Lạng Giang (ÐT: 881721)

Mã số:234400 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Xương Lâm 
Địa chỉ:Thôn Nam Tiến, Xã Xương Lâm, Huyện Lạng Giang (ÐT: 881726)

Mã số:234500 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thái Đào 
Địa chỉ:Khu phố Thái Đào, Xã Thái Đào, Huyện Lạng Giang (ÐT: 836200)

Mã số:234250 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tiên Lục 
Địa chỉ:Thôn Giếng, Xã Tiên Lục, Huyện Lạng Giang (ÐT: 890600)

Mã số:234040 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Hưng 
Địa chỉ:Thôn Vĩnh Thịnh, Xã Tân Hưng, Huyện Lạng Giang (ÐT: 881720)

Mã số:234150 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Thịnh 
Địa chỉ:Thôn Đồng 1, Xã Tân Thịnh, Huyện Lạng Giang (ÐT: 880901)

Mã số:234210 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nghĩa Hòa 
Địa chỉ:Thôn Hạ, Xã Nghĩa Hoà, Huyện Lạng Giang (ÐT: 880903)

Mã số:234290 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nghĩa Hưng 
Địa chỉ:Làng Nùa Thôn 3, Xã Nghĩa Hưng, Huyện Lạng Giang (ÐT: 880905)

Mã số:234230 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Thanh 
Địa chỉ:Thôn Mải Hạ, Xã Tân Thanh, Huyện Lạng Giang (ÐT: 881805)

Mã số:234440 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Xuân Hương 
Địa chỉ:Trại Phúc Mãn, Xã Xuân Hương, Huyện Lạng Giang (ÐT: 881806)

Mã số:234070 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hương Sơn 
Địa chỉ:Thôn Kép 11, Xã Hương Sơn, Huyện Lạng Giang (ÐT: 880904)

Mã số:234480 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đại Lâm 
Địa chỉ:Khu phố Đại Lâm, Xã Đại Lâm, Huyện Lạng Giang (ÐT: 836201)

Mã số:234560 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nông Trường Cam 
Địa chỉ:Thôn Trường Thịnh, Xã Quang Thịnh, Huyện Lạng Giang (ÐT: 880902)

Mã số:234020 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Yên Mỹ 
Địa chỉ:Thôn Yên Vinh, Xã Yên Mỹ, Huyện Lạng Giang (ÐT: 637725)

Mã số:234171 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Lạc 
Địa chỉ:Thôn Tân Lạc, Xã Quang Thịnh, Huyện Lạng Giang (ÐT: 636636)

Mã số:234310 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mỹ Hà 
Địa chỉ:Thôn Trung Phố, Xã Mỹ Hà, Huyện Lạng Giang (ÐT: 890501)

Mã số:234473 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tam Sơn 
Địa chỉ:Thôn Tân Sơn, Xã Tân Dĩnh, Huyện Lạng Giang (ÐT: 02403838600)

Mã số:234011 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Ngô Văn Lợi 
Địa chỉ:Khu phố Vôi, Thị Trấn Vôi, Huyện Lạng Giang (ÐT: )