HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẠC LIÊU

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẠC LIÊU

Mã số:960000 
Bưu cục:Bưu cục cấp 1 Bạc Liêu 
Địa chỉ:Sô´20, Đường Trần Phú, Phường 3, Thị xã Bạc Liêu (ÐT: 3953922)

Mã số:961300 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Nhà Mát 
Địa chỉ:Khóm Nhà Mát, Phường Nhà Mát, Thị xã Bạc Liêu (ÐT: 835502)

Mã số:961310 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Hiệp Thành 
Địa chỉ:Khóm Đầu Lộ, Phường Nhà Mát, Thị xã Bạc Liêu (ÐT: 3835500)

Mã số:961250 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Trà Kha 
Địa chỉ:Sô´002, Đường Võ Thị Sáu, Phường 8, Thị xã Bạc Liêu (ÐT: 3822166)

Mã số:961139 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vĩnh Trạch 
Địa chỉ:Ấp Công Điền, Xã Vĩnh Trạch, Thị xã Bạc Liêu (ÐT: 07813.980808)

Mã số:960900 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Hệ 1 Bạc Liêu 
Địa chỉ:Sô´20, Đường Trần Phú, Phường 3, Thị xã Bạc Liêu (ÐT: 3829855)

Mã số:961328 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hiệp Thành 
Địa chỉ:Ấp Giồng Nhãn, Xã Hiệp Thành, Thị xã Bạc Liêu (ÐT: 3868999)

Mã số:961338 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vĩnh Trạch Đông 
Địa chỉ:Ấp Biển Tây B, Xã Vĩnh Trạch Đông, Thị xã Bạc Liêu (ÐT: )