HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẠC LIÊU-HỒNG DÂN

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẠC LIÊU-HỒNG DÂN

Mã số:962400 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Hồng Dân 
Địa chỉ:Đường Trần Văn Bảy, Thị Trấn Ngan Dừa, Huyện Hồng Dân (ÐT: 876315-876718)

Mã số:962510 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vĩnh Lộc A 
Địa chỉ:Ấp Ba Đình, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Hồng Dân (ÐT: 3875916)

Mã số:962511 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Cầu Đỏ 
Địa chỉ:Ấp Vĩnh Hòa, Xã Vĩnh Lộc, Huyện Hồng Dân (ÐT: 3868016)

Mã số:962460 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Ninh Quới 
Địa chỉ:Ấp Ninh Thạnh, Xã Ninh Qưới A, Huyện Hồng Dân (ÐT: 3865715)

Mã số:962440 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ninh Điền 
Địa chỉ:Ấp Ninh Điền, Xã Ninh Qưới, Huyện Hồng Dân (ÐT: 3871000)

Mã số:962520 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ninh Thạnh Lợi 
Địa chỉ:Ấp Ninh Thạnh Tây, Xã Ninh Thạnh Lợi, Huyện Hồng Dân (ÐT: 3550000)

Mã số:962420 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ninh Hòa 
Địa chỉ:Ấp Ninh Thạnh 2, Xã Ninh Hoà, Huyện Hồng Dân (ÐT: 3876915)

Mã số:962521 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nhà Lầu 1 
Địa chỉ:Ấp Nhà Lầu 1, Xã Ninh Thạnh Lợi A, Huyện Hồng Dân (ÐT: 3551115)

Mã số:962480 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lộc Ninh 
Địa chỉ:Ấp Bà Ai 1, Xã Lộc Ninh, Huyện Hồng Dân (ÐT: 3569015)