HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẮC NINH

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẮC NINH

Mã số:220000 
Bưu cục:Bưu cục cấp 1 GD Bắc Ninh 
Địa chỉ:Đường Ngô Gia Tự, Phường Tiền An, Thành Phố Bắc Ninh (ÐT: 0241 3822702)

Mã số:221080 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Đáp Cầu 
Địa chỉ:Sô´642, Khu phố 1 Đáp Cầu, Phường Đáp Cầu, Thành Phố Bắc Ninh (ÐT: 821364)

Mã số:221240 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Lý Thái Tổ 
Địa chỉ:Đường Lý Thái Tổ, Phường Suối Hoa, Thành Phố Bắc Ninh (ÐT: 827030)

Mã số:221470 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Vạn An 
Địa chỉ:Thôn Đương Xá, Phường Vạn An, Thành Phố Bắc Ninh (ÐT: 861068)

Mã số:221480 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hoà Long 
Địa chỉ:Thôn Quả Cảm, Xã Hoà Long, Thành Phố Bắc Ninh (ÐT: 861276)

Mã số:221460 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Khúc Xuyên 
Địa chỉ:Thôn Khúc Toại, Xã Khúc Xuyên, Thành Phố Bắc Ninh (ÐT: 861297)

Mã số:221450 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phong Khê 
Địa chỉ:Thôn Dương Ổ, Xã Phong Khê, Thành Phố Bắc Ninh (ÐT: 853849)

Mã số:221860 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Chợ Và 
Địa chỉ:Phố Và, Phường Hạp Lĩnh, Thành Phố Bắc Ninh (ÐT: 830804)

Mã số:221840 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Khắc Niệm 
Địa chỉ:Thôn Đoài, Xã Khắc Niệm, Thành Phố Bắc Ninh (ÐT: 717863)

Mã số:223020 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nam Sơn 
Địa chỉ:Thôn Môn Tự, Xã Nam Sơn, Thành Phố Bắc Ninh (ÐT: 621948)

Mã số:222940 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Kim Chân 
Địa chỉ:Thôn Kim Đôi, Xã Kim Chân, Thành Phố Bắc Ninh (ÐT: 859398)

Mã số:222950 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vân Dương 
Địa chỉ:Thôn Chu Mấu, Phường Vân Dương, Thành Phố Bắc Ninh (ÐT: 634926)

Mã số:221843 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Thôn Tiền Ngoài 
Địa chỉ:Thôn Tiền Ngoài, Xã Khắc Niệm, Thành Phố Bắc Ninh (ÐT: 717598)

Mã số:220900 
Bưu cục:Bưu cục văn phòng Hệ 1 Bắc Ninh 
Địa chỉ:Đường Ngô Gia Tự, Phường Tiền An, Thành Phố Bắc Ninh (ÐT: )

Mã số:221132 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Phường Vệ An 
Địa chỉ:Đường Lê Phụng Hiểu, Khu tập thể Trường Thống Kê, Phường Vệ An, Thành Phố Bắc Ninh (ÐT: )

Mã số:224042 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Phường Ninh Xá 
Địa chỉ:Đường Nguyễn Du, Phường Ninh Xá, Thành Phố Bắc Ninh (ÐT: )

Mã số:221053 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Phường Thị Cầu 
Địa chỉ:Đường Lý Thường Kiệt, Khu dân cư Khu 6 Thị Cầu, Phường Thị Cầu, Thành Phố Bắc Ninh (ÐT: )

Mã số:221115 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Phường Kinh Bắc 
Địa chỉ:Khu Yna, Phường Kinh Bắc, Thành Phố Bắc Ninh (ÐT: )

Mã số:221229 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Phường Võ Cường 
Địa chỉ:Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Võ Cường, Thành Phố Bắc Ninh (ÐT: )

Mã số:221293 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Phường Vũ Ninh 
Địa chỉ:Khu Suối Hoa, Phường Vũ Ninh, Thành Phố Bắc Ninh (ÐT: )

Mã số:221194 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Phường Đại Phúc 
Địa chỉ:Khu 3, Phường Đại Phúc, Thành Phố Bắc Ninh (ÐT: )

Mã số:221280 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Bưu cục Hành chính công 
Địa chỉ:Sô´11A, Đường Lý Thái Tổ, Phường Suối Hoa, Thành Phố Bắc Ninh (ÐT: )