HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẮC NINH-TỪ SƠN

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẮC NINH-TỪ SƠN

Mã số:222100 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Từ Sơn 
Địa chỉ:Khu Đất mới, Phường Đông Ngàn, Thị xã Từ Sơn (ÐT: 02223835555)

Mã số:222260 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Đình Bảng 
Địa chỉ:Thôn Tân Lập, Phường Đình Bảng, Thị xã Từ Sơn (ÐT: 840003)

Mã số:222120 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Trần Phú 
Địa chỉ:Phố Trần Phú, Thị Trấn Từ Sơn, Thị xã Từ Sơn (ÐT: 743444)

Mã số:222200 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đồng Quang 
Địa chỉ:Thôn Trang Liệt, Phường Trang Hạ, Thị xã Từ Sơn (ÐT: 834880)

Mã số:222261 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đình Bảng 
Địa chỉ:Thôn Thọ Môn, Phường Đình Bảng, Thị xã Từ Sơn (ÐT: 834330)

Mã số:222160 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tương Giang 
Địa chỉ:Thôn Tiêu Thương, Xã Tương Giang, Thị xã Từ Sơn (ÐT: 834380)

Mã số:222230 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phù Khê 
Địa chỉ:Thôn Phù Khê Đông, Xã Phù Khê, Thị xã Từ Sơn (ÐT: )

Mã số:222210 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hương Mạc 
Địa chỉ:Thôn Hương Mạc, Xã Hương Mạc, Thị xã Từ Sơn (ÐT: 834350)

Mã số:222240 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Châu Khê 
Địa chỉ:Thôn Song Tháp, Phường Châu Khê, Thị xã Từ Sơn (ÐT: 834370)

Mã số:222130 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Hồng 
Địa chỉ:Thôn Yên Lã, Phường Tân Hồng, Thị xã Từ Sơn (ÐT: 834400)

Mã số:222140 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đồng Nguyên 
Địa chỉ:Phố Mới, Phường Đồng Nguyên, Thị xã Từ Sơn (ÐT: 740740)

Mã số:222180 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tam Sơn 
Địa chỉ:Xóm Trước, Xã Tam Sơn, Thị xã Từ Sơn (ÐT: 834360)

Mã số:222307 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Xã Phù Chẩn 
Địa chỉ:Thôn Doi Sóc, Xã Phù Chẩn, Thị xã Từ Sơn (ÐT: )

Mã số:222308 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Khu công nghiệp VSIP Từ Sơn 
Địa chỉ:Thôn Phù Lộc, Xã Phù Chẩn, Thị xã Từ Sơn (ÐT: 02413765858)

Mã số:222320 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 KHL Tiên Sơn 
Địa chỉ:Thôn Dương Lôi, Phường Tân Hồng, Thị xã Từ Sơn (ÐT: )