HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẾN TRE

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẾN TRE

Mã số:930000 
Bưu cục:Bưu cục cấp 1 Bến Tre 
Địa chỉ:Sô´3/1, Đường Đồng Khởi, Phường 3, Thành Phố Bến Tre (ÐT: 0753-822162)

Mã số:931148 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Trung tâm dich vụ tin học 
Địa chỉ:Đường 3 Tháng 2, Phường 3, Thành Phố Bến Tre (ÐT: 3825754)

Mã số:934300 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 KHL Bến Tre 
Địa chỉ:Đường 3 Tháng 2, Phường 3, Thành Phố Bến Tre (ÐT: )

Mã số:931080 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tân Thành 
Địa chỉ:Sô´207B, Ấp Phú Dân, Phường Phú Khương, Thành Phố Bến Tre (ÐT: 834053)

Mã số:931081 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 KHL Bến Tre 
Địa chỉ:Đường Nguyễn Thị Định, Phường Phú Khương, Thành Phố Bến Tre (ÐT: 0753-817700)

Mã số:931150 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Bệnh Viện 
Địa chỉ:Đường Đoàn Hoàng Minh, Phường 5, Thành Phố Bến Tre (ÐT: 815989)

Mã số:931110 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Phường 7 
Địa chỉ:Đường Nguyễn Văn Tư, Phường 7, Thành Phố Bến Tre (ÐT: 0753-832800)

Mã số:931104 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Sơn Đông 
Địa chỉ:Ấp 2, Xã Sơn Đông, Thành Phố Bến Tre (ÐT: 837200)

Mã số:931255 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Bến xe 
Địa chỉ:Sô´739/1, Ấp 1, Xã Sơn Đông, Thành Phố Bến Tre (ÐT: )

Mã số:934310 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Mỹ Thạnh An 
Địa chỉ:Ấp Mỹ An C, Xã Mỹ Thạnh An, Thành Phố Bến Tre (ÐT: 0753-838389)

Mã số:931050 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phường 8 
Địa chỉ:Đường Lộ Thầy Cai, Phường 8, Thành Phố Bến Tre (ÐT: 0753-816700)

Mã số:931070 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Hưng 
Địa chỉ:Đường Tỉnh Lộ 885, Xã Phú Hưng, Thành Phố Bến Tre (ÐT: 0753-815997)

Mã số:931160 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mỹ Thạnh An 
Địa chỉ:Ấp Mỹ An A, Xã Mỹ Thạnh An, Thành Phố Bến Tre (ÐT: 0753-810824)

Mã số:931190 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Nhuận 
Địa chỉ:Ấp 1, Xã Phú Nhuận, Thành Phố Bến Tre (ÐT: 0753-810520)

Mã số:931180 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nhơn Thạnh 
Địa chỉ:Ấp Nhơn Nghĩa, Xã Nhơn Thạnh, Thành Phố Bến Tre (ÐT: 0753-810825)

Mã số:934330 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mỹ Thành 
Địa chỉ:Ấp Mỹ Đức, Xã Mỹ Thành, Thành Phố Bến Tre (ÐT: )

Mã số:931038 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Số 6 
Địa chỉ:Sô´17, Đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường 1, Thành Phố Bến Tre (ÐT: 814240)

Mã số:931040 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Lê Quý Đôn 
Địa chỉ:Sô´11, Đường Lê Quý Đôn, Phường 1, Thành Phố Bến Tre (ÐT: 816622)

Mã số:931054 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Số 8 
Địa chỉ:Sô´426B, Đường Tỉnh 885, Phường 8, Thành Phố Bến Tre (ÐT: 814251)

Mã số:931143 
Bưu cục:Đại lý bưu điện 30-4 
Địa chỉ:Sô´77A, Đường 30/4, Phường 3, Thành Phố Bến Tre (ÐT: 510288)

Mã số:931068 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Phan Đình Phùng 
Địa chỉ:Sô´51/2, Đường Phan Đình Phùng, Phường 4, Thành Phố Bến Tre (ÐT: 811169)

Mã số:931069 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Đồng Khời 
Địa chỉ:Sô´212/1, Đường Đồng Khởi, Phường 4, Thành Phố Bến Tre (ÐT: 819400)

Mã số:931088 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Số 13 
Địa chỉ:Sô´26B, Đường Đoàn Hoàng Minh, Phường Phú Khương, Thành Phố Bến Tre (ÐT: 815972)

Mã số:931211 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Số 20 
Địa chỉ:Sô´313C1, Đường Phan Đình Phùng, Phường Phú Khương, Thành Phố Bến Tre (ÐT: 815600)

Mã số:931214 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Phú Khương 1 
Địa chỉ:Sô´287A2, Ấp Phú Dân, Phường Phú Khương, Thành Phố Bến Tre (ÐT: 817343)

Mã số:931216 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Phú Khương 2 
Địa chỉ:Sô´490C4, Đường Nguyễn Huệ, Phường Phú Khương, Thành Phố Bến Tre (ÐT: 817988)

Mã số:931221 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Chợ Chùa 
Địa chỉ:Sô´206A2, Đường Quốc Lộ 60, Phường Phú Khương, Thành Phố Bến Tre (ÐT: 835015)

Mã số:931092 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Bệnh Viện 
Địa chỉ:Sô´8D, Đường Đoàn Hoàng Minh, Phường 6, Thành Phố Bến Tre (ÐT: 815688)

Mã số:931093 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Bình Khởi 1 
Địa chỉ:Sô´165A, Đường Trương Định, Phường 6, Thành Phố Bến Tre (ÐT: 815735)

Mã số:931115 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Số 15 
Địa chỉ:Sô´137, Đường Nguyễn Văn Tư, Phường 7, Thành Phố Bến Tre (ÐT: 832398)

Mã số:931118 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Phường 7 
Địa chỉ:Sô´114B, Đường Nguyễn Văn Tư, Phường 7, Thành Phố Bến Tre (ÐT: 832133)

Mã số:931119 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Cầu Bến Tre 2 
Địa chỉ:Sô´54C, Đường Hùng Vương Nối Dài, Phường 7, Thành Phố Bến Tre (ÐT: 832723)

Mã số:931240 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Nguyễn Văn Tư 2 
Địa chỉ:Sô´41B, Đường Nguyễn Văn Tư, Phường 7, Thành Phố Bến Tre (ÐT: 832782)

Mã số:931242 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Phường 7-2 
Địa chỉ:Sô´237B, Đường Nguyễn Văn Tư, Phường 7, Thành Phố Bến Tre (ÐT: 833228)

Mã số:931243 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Hùng Vương 
Địa chỉ:Đường Hùng Vương Nối Dài, Phường 7, Thành Phố Bến Tre (ÐT: 833500)

Mã số:931079 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Phú Hưng 2 
Địa chỉ:Sô´450F, Ấp Phú Dân, Xã Phú Hưng, Thành Phố Bến Tre (ÐT: 835096)

Mã số:931203 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Sô 23 
Địa chỉ:Sô´235, Ấp Phú Chánh, Xã Phú Hưng, Thành Phố Bến Tre (ÐT: 815428)

Mã số:931207 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Phú Hưng 4 
Địa chỉ:Ấp Phú Thành, Xã Phú Hưng, Thành Phố Bến Tre (ÐT: 835700)

Mã số:931106 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Số 22 
Địa chỉ:Sô´Tổ 12, Ấp 1, Xã Sơn Đông, Thành Phố Bến Tre (ÐT: 815965)

Mã số:931252 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Sơn Đông 7 
Địa chỉ:Sô´250B1, Ấp 1, Xã Sơn Đông, Thành Phố Bến Tre (ÐT: 3554037)

Mã số:931128 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Bình Thạnh 
Địa chỉ:Sô´274D, Ấp Bình Thạnh, Xã Bình Phú, Thành Phố Bến Tre (ÐT: 3545835)

Mã số:931280 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Trần Văn Cần 
Địa chỉ:Ấp Bình Lợi, Xã Bình Phú, Thành Phố Bến Tre (ÐT: 3545922)

Mã số:931169 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Mỹ Thạnh An 
Địa chỉ:Sô´Tổ 10, Ấp Mỹ An A, Xã Mỹ Thạnh An, Thành Phố Bến Tre (ÐT: 816236)

Mã số:931170 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Mỹ Thạnh An 1 
Địa chỉ:Sô´175B, Ấp Mỹ An C, Xã Mỹ Thạnh An, Thành Phố Bến Tre (ÐT: 816716)

Mã số:931187 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Nhơn Thạnh 2 
Địa chỉ:Sô´250D, Ấp 4, Xã Nhơn Thạnh, Thành Phố Bến Tre (ÐT: 810873)

Mã số:931231 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Nhơn Thạnh 5 
Địa chỉ:Ấp B, Xã Nhơn Thạnh, Thành Phố Bến Tre (ÐT: 818184)

Mã số:930900 
Bưu cục:Bưu cục văn phòng Hệ 1 Bến Tre 
Địa chỉ:Sô´3/1, Đường Nguyễn Thị Định, Phường Phú Khương, Thành Phố Bến Tre (ÐT: 0753-827570)