HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BÌNH ĐỊNH-QUY NHƠN

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BÌNH ĐỊNH-QUY NHƠN

Mã số:590000 
Bưu cục:Bưu cục cấp 1 Quy Nhơn 
Địa chỉ:Sô´02, Đường Trần Thị Kỷ, Phường Lý Thường Kiệt, Thành Phố Quy Nhơn (ÐT: 02563525170)

Mã số:591460 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Phú Tài 
Địa chỉ:Khu Vực 2, Phường Bùi Thị Xuân, Thành Phố Quy Nhơn (ÐT: 02563541234)

Mã số:591250 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tháp Đôi 
Địa chỉ:Sô´960, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Đống Đa, Thành Phố Quy Nhơn (ÐT: 02563792442)

Mã số:591598 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Bắc Hà Thanh 
Địa chỉ:Đường Lê Thanh Nghị, Phường Đống Đa, Thành Phố Quy Nhơn (ÐT: 02563792383)

Mã số:591340 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Quang Trung 
Địa chỉ:Sô´0, Đường Tây Sơn, Phường Quang Trung, Thành Phố Quy Nhơn (ÐT: 02563647203)

Mã số:591513 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Phan Bội Châu 
Địa chỉ:Sô´197, Đường Phan Bội Châu, Phường Trần Hưng Đạo, Thành Phố Quy Nhơn (ÐT: 02563828111)

Mã số:591030 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Cảng 
Địa chỉ:Sô´111bB, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Lê Lợi, Thành Phố Quy Nhơn (ÐT: 02563893898)

Mã số:591000 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Bình Định 
Địa chỉ:Sô´127, Đường Hai Bà Trưng, Phường Trần Phú, Thành Phố Quy Nhơn (ÐT: 02563821516)

Mã số:590900 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Hệ I Bình Định 
Địa chỉ:Sô´02, Đường Trần Thị Kỷ, Phường Lý Thường Kiệt, Thành Phố Quy Nhơn (ÐT: 02563524801)

Mã số:591225 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 UT Bình Định 
Địa chỉ:Sô´70, Đường Lê Duẩn, Phường Lý Thường Kiệt, Thành Phố Quy Nhơn (ÐT: )

Mã số:591270 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Chợ Dinh 
Địa chỉ:Đường Đào Tấn, Phường Nhơn Bình, Thành Phố Quy Nhơn (ÐT: 02563748939)

Mã số:591390 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Trần Quang Diệu 
Địa chỉ:Đường Lạc Long Quân, Phường Trần Quang Diệu, Thành Phố Quy Nhơn (ÐT: 02563541238)

Mã số:591650 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Nhơn Phú 
Địa chỉ:Sô´Tổ 7, Khu Vực 8, Phường Nhơn Phú, Thành Phố Quy Nhơn (ÐT: 02563514086)

Mã số:591119 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Nhơn Phước 
Địa chỉ:Khu Tái định cư Nhơn Phước, Xã Nhơn Hội, Thành Phố Quy Nhơn (ÐT: 02563590359)

Mã số:591120 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nhơn Lý 
Địa chỉ:Thôn Lý Hưng, Xã Nhơn Lý, Thành Phố Quy Nhơn (ÐT: 845507)

Mã số:591100 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nhơn Hải 
Địa chỉ:Thôn Hải Nam, Xã Nhơn Hải, Thành Phố Quy Nhơn (ÐT: 844346)

Mã số:591500 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nhơn Châu 
Địa chỉ:Thôn Tây, Xã Nhơn Châu, Thành Phố Quy Nhơn (ÐT: 844013)

Mã số:591920 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phước Mỹ 
Địa chỉ:Thôn Thanh Long, Xã Phước Mỹ, Thành Phố Quy Nhơn (ÐT: 834900)

Mã số:590990 
Bưu cục:Bưu cục Phát hành Báo chí Chi nhánh PHBC 
Địa chỉ:Lô C, Khu công nghiệp NHON BINH, Phường Nhơn Bình, Thành Phố Quy Nhơn (ÐT: )

Mã số:590950 
Bưu cục:Bưu cục Khai thác Liên tỉnh Quy Nhơn 
Địa chỉ:Sô´2, Đường Trần Thị Kỷ, Phường Lý Thường Kiệt, Thành Phố Quy Nhơn (ÐT: )

Mã số:590959 
Bưu cục:Bưu cục Trung chuyển TC Bình Định 
Địa chỉ:Sô´2, Đường Trần Thị Kỷ, Phường Lý Thường Kiệt, Thành Phố Quy Nhơn (ÐT: 0563525128)

Mã số:591443 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng độc lập 
Địa chỉ:Đường An Dương Vương, Phường Nguyễn Văn Cừ, Thành Phố Quy Nhơn (ÐT: )

Mã số:591499 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng độc lập 
Địa chỉ:Đường Hàn Mặc Tử, Phường Ghềnh Ráng, Thành Phố Quy Nhơn (ÐT: )

Mã số:591471 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng độc lập 
Địa chỉ:Khu Vực 8, Phường Bùi Thị Xuân, Thành Phố Quy Nhơn (ÐT: )

Mã số:591096 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng độc lập 
Địa chỉ:Đường Nguyễn Huệ, Phường Hải Cảng, Thành Phố Quy Nhơn (ÐT: )

Mã số:591061 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Độc lập 
Địa chỉ:Sô´26, Đường Nguyễn Huệ, Phường Lê Lợi, Thành Phố Quy Nhơn (ÐT: )

Mã số:591062 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Độc lập 
Địa chỉ:Sô´72A, Đường Trần Cao Vân, Phường Lê Lợi, Thành Phố Quy Nhơn (ÐT: )

Mã số:591570 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng độc lập 
Địa chỉ:Đường Đào Tấn, Phường Nhơn Bình, Thành Phố Quy Nhơn (ÐT: )

Mã số:591385 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng độc lập 
Địa chỉ:Đường Hùng Vương, Phường Nhơn Phú, Thành Phố Quy Nhơn (ÐT: )

Mã số:591118 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Độc lập 
Địa chỉ:Khu Tái định cư Nhơn Phước, Xã Nhơn Hội, Thành Phố Quy Nhơn (ÐT: )

Mã số:591330 
Bưu cục:Bưu cục văn phòng Văn phòng BĐT 
Địa chỉ:Sô´127, Đường Hai Bà Trưng, Phường Trần Phú, Thành Phố Quy Nhơn (ÐT: )