HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BÌNH DƯƠNG-BÀU BÀNG

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BÌNH DƯƠNG-BÀU BÀNG

Mã số:823100 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Bến Cát 
Địa chỉ:Khu phố 2, Thị Trấn Mỹ Phước, Huyện Bàu Bàng (ÐT: 06503558646)

Mã số:823460 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Sở Sao 
Địa chỉ:Ấp 1, Xã Tân Định, Huyện Bàu Bàng (ÐT: 06503560999)

Mã số:823120 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Khu Công Nghiệp Mỹ Phước 
Địa chỉ:Ngõ P MỸ PHƯỚC, Đường ĐỒI 2/9, Thị Trấn Mỹ Phước, Huyện Bàu Bàng (ÐT: 06503566990)

Mã số:823240 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Lai Uyên 
Địa chỉ:Ấp Xà Mách, Xã Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng (ÐT: 02743562800)

Mã số:823340 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Phú An 
Địa chỉ:Ấp An Thành, Xã An Tây, Huyện Bàu Bàng (ÐT: 06503562200)

Mã số:823210 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Hưng Hòa 
Địa chỉ:Ấp 3, Xã Hưng Hoà, Huyện Bàu Bàng (ÐT: 02743563500)

Mã số:823260 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Trừ Văn Thố 
Địa chỉ:Ấp 1, Xã Trừ Văn Thố, Huyện Bàu Bàng (ÐT: 02743.552439)

Mã số:823280 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cây Trường 
Địa chỉ:Ấp Ông Thanh, Xã Cây Trường, Huyện Bàu Bàng (ÐT: 02743.586879)

Mã số:823341 
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Tây 
Địa chỉ:Ấp Lồ Ồ, Xã An Tây, Huyện Bàu Bàng (ÐT: 578300)

Mã số:823290 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Long Nguyên 
Địa chỉ:Ấp Suối Tre, Xã Long Nguyên, Huyện Bàu Bàng (ÐT: 02743590000)

Mã số:823220 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Hưng 
Địa chỉ:Ấp 3, Xã Tân Hưng, Huyện Bàu Bàng (ÐT: 02743.563670)

Mã số:823420 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hòa Lợi 
Địa chỉ:Ấp An Hòa, Xã Hoà Lợi, Huyện Bàu Bàng (ÐT: 511188)

Mã số:823370 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú An 
Địa chỉ:Ấp Phú Thứ, Xã Phú An, Huyện Bàu Bàng (ÐT: 580026)

Mã số:823414 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Khu công nghiệp Mỹ Phước 3 
Địa chỉ:Đường NE8, Khu công nghiệp Mỹ Phước 3, Xã Thới Hòa, Huyện Bàu Bàng (ÐT: 06503577498)

Mã số:823540 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Xã Lai Hưng 
Địa chỉ:Ấp Cầu Sắt, Xã Lai Hưng, Huyện Bàu Bàng (ÐT: )

Mã số:823205 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Chánh Phú Hòa 
Địa chỉ:Ấp 3, Xã Chánh Phú Hoà, Huyện Bàu Bàng (ÐT: 06503562580)

Mã số:823550 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 KCN Mỹ Phước 2 
Địa chỉ:Đường NA3, Khu công nghiệp Mỹ Phước 3, Thị Trấn Mỹ Phước, Huyện Bàu Bàng (ÐT: 06503595858)

Mã số:823255 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Bàu Bàng 
Địa chỉ:Ấp Đồng Sổ, Xã Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng (ÐT: 06503563999)

Mã số:823360 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Bàu Bàng 
Địa chỉ:Ấp Đồng Sổ, Xã Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng (ÐT: 02743563999)

Mã số:823570 
Bưu cục:Bưu cục văn phòng VP BĐH Bàu Bàng 
Địa chỉ:Ấp Đồng Sổ, Xã Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng (ÐT: )

Mã số:823256 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 HCC Bàu Bàng 
Địa chỉ:Ấp Đồng Sổ, Xã Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng (ÐT: )

Mã số:823257 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Đồng Sổ 
Địa chỉ:Ấp Đồng Sổ, Xã Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng (ÐT: 0962.925333)