HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BÌNH DƯƠNG-THỦ DẦU MỘT

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BÌNH DƯƠNG-THỦ DẦU MỘT

Mã số:821480 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Phú Cường 
Địa chỉ:Sô´10, Đường Đinh Bộ Lĩnh, Phường Phú Cường, Thành phố Thủ Dầu Một (ÐT: 02743848300)

Mã số:820000 
Bưu cục:Bưu cục cấp 1 Thủ Dầu Một 
Địa chỉ:Sô´324, Tổ 3, Khu 1, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một (ÐT: 02743822125)

Mã số:821410 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân An 
Địa chỉ:Khu phố 1, Xã Tân An, Thành phố Thủ Dầu Một (ÐT: 02743.840340)

Mã số:821390 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tương Bình Hiệp 
Địa chỉ:Khu phố 2, Xã Tương Bình Hiệp, Thành phố Thủ Dầu Một (ÐT: 02743829749)

Mã số:820900 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Hệ I Bình Dương 
Địa chỉ:Đường Lê Lợi, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một (ÐT: 02743822853)

Mã số:822093 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Trung tâm Hành chính Bình Dương 
Địa chỉ:Đường Tạo Lực 2, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một (ÐT: 02743823200)

Mã số:822070 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Phường Phú Tân 
Địa chỉ:Đường N1, Khu công nghiệp Đại Đăng, Phường Phú Tân, Thành phố Thủ Dầu Một (ÐT: )

Mã số:821454 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Phường Hiệp An 
Địa chỉ:Khu phố 1, Phường Hiệp An, Thành phố Thủ Dầu Một (ÐT: )

Mã số:821388 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Phường Định Hòa 
Địa chỉ:Khu phố 1, Phường Định Hoà, Thành phố Thủ Dầu Một (ÐT: )

Mã số:821472 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Phường Chánh Mỹ 
Địa chỉ:Ấp Chánh Lộc 1, Xã Chánh Mỹ, Thành phố Thủ Dầu Một (ÐT: )

Mã số:822110 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hòa Phú 
Địa chỉ:Khu phố 2, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một (ÐT: 02743.839232)

Mã số:822021 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Tòa Nhà TTTM Becamex 
Địa chỉ:Tổ 3, Khu 2, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một (ÐT: )

Mã số:822019 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng KDC Phú Hòa 1 
Địa chỉ:Lô A1, Khu dân cư Phú Hòa, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một (ÐT: )

Mã số:821618 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Tòa nhà Biconsi 
Địa chỉ:Tổ 31, Khu 5, Phường Phú Cường, Thành phố Thủ Dầu Một (ÐT: )

Mã số:821359 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Phường Phú Mỹ 
Địa chỉ:Khu phố 3, Phường Phú Mỹ, Thành phố Thủ Dầu Một (ÐT: )

Mã số:821791 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Phường Chánh Nghĩa 
Địa chỉ:Tổ 36, Khu 5, Phường Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu Một (ÐT: )

Mã số:821334 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Phường Phú Lợi 
Địa chỉ:Tổ 21, Khu 3, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một (ÐT: )

Mã số:821360 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Phú Mỹ 
Địa chỉ:Sô´4/1, Khu phố 2, Phường Phú Mỹ, Thành phố Thủ Dầu Một (ÐT: )

Mã số:822115 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Toà nhà TDC Plaza 
Địa chỉ:Đường Lê Lợi, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một (ÐT: )

Mã số:822105 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Toà nhà AROMA 
Địa chỉ:Đường Lê Lợi, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một (ÐT: )

Mã số:822020 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tổ KHL TDM 
Địa chỉ:Sô´324, Đường ĐẠI LỘ BÌNH DƯƠNG KP1, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một (ÐT: 02743838339)

Mã số:821130 
Bưu cục:Bưu cục văn phòng TTGD Thủ Dầu Một 
Địa chỉ:Tổ 3, Khu 1, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một (ÐT: 3822965)

Mã số:821340 
Bưu cục:Bưu cục văn phòng TTKTVC Thủ Dầu Một 
Địa chỉ:Sô´27, Đường yersin, Phường Phú Cường, Thành phố Thủ Dầu Một (ÐT: 3825287)

Mã số:822120 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 HCC Bình Dương 
Địa chỉ:Đường 324 Tổ 3 Khu 1, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một (ÐT: 0274.3877999)

Mã số:821940 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Phú Thọ 
Địa chỉ:Sô´479, Đường 30/4 KP8, Phường Phú Thọ, Thành phố Thủ Dầu Một (ÐT: 0274.3815915)

Mã số:821365 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Phú Mỹ 
Địa chỉ:Sô´422, Đường Phạm Ngọc Thạch Khu 4, Phường Phú Mỹ, Thành phố Thủ Dầu Một (ÐT: 02743.815916)

Mã số:821630 
Bưu cục:Bưu cục văn phòng VP BĐT Bình Dương 
Địa chỉ:Sô´324, Tổ 3, Khu 1, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một (ÐT: )

Mã số:821456 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Hiệp An 2 
Địa chỉ:Sô´259, Đường Phan Đăng Lưu KP 6, Phường Hiệp An, Thành phố Thủ Dầu Một (ÐT: )

Mã số:821389 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Định Hòa 
Địa chỉ:Sô´46A, Khu phố 6, Phường Định Hoà, Thành phố Thủ Dầu Một (ÐT: 0949298039)