HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BÌNH PHƯỚC-BÙ ĐỐP

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BÌNH PHƯỚC-BÙ ĐỐP

Mã số:833600 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Bù Đốp 
Địa chỉ:Sô´145, Đường DT 759B, Thị trấn Thanh Bình, Huyện Bù Đốp (ÐT: 02713.563446)

Mã số:833670 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tân Tiến 
Địa chỉ:Ấp Tân Lập, Xã Tân Thành, Huyện Bù Đốp (ÐT: 02713.528500)

Mã số:833660 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Tiến 2 
Địa chỉ:Ấp Tân Nhân, Xã Tân Tiến, Huyện Bù Đốp (ÐT: 528151)

Mã số:833620 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thiện Hưng 
Địa chỉ:Thôn 2, Xã Thiện Hưng, Huyện Bù Đốp (ÐT: 557010)

Mã số:833690 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phước Thiện 
Địa chỉ:Ấp Tân Trạch, Xã Phước Thiện, Huyện Bù Đốp (ÐT: 591250)

Mã số:833601 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hưng Phước 2 
Địa chỉ:Ấp 7b, Xã Hưng Phước, Huyện Bù Đốp (ÐT: 520111)

Mã số:833640 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thanh Hòa 
Địa chỉ:Ấp 5, Xã Thanh Hoà, Huyện Bù Đốp (ÐT: 590111)

Mã số:833683 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Số 02 
Địa chỉ:Ấp Tân Hiệp, Xã Tân Thành, Huyện Bù Đốp (ÐT: )

Mã số:833629 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Số 03 
Địa chỉ:Thôn 2, Xã Thiện Hưng, Huyện Bù Đốp (ÐT: )