HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BÌNH THUẬN-PHAN THIẾT

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BÌNH THUẬN-PHAN THIẾT

Mã số:800000 
Bưu cục:Bưu cục cấp 1 Phan Thiết 1 
Địa chỉ:Sô´19, Đường Nguyễn Tất Thành, Phường Bình Hưng, Thành phố Phan Thiết (ÐT: 3827892)

Mã số:800100 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Lê Hồng Phong 
Địa chỉ:Sô´02, Đường Lê Hồng Phong, Phường Phú Trinh, Thành phố Phan Thiết (ÐT: 821371)

Mã số:801420 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Xuân An 2 
Địa chỉ:Sô´272, Đường Nguyễn Hội-, Phường Xuân An, Thành phố Phan Thiết (ÐT: 01267108068)

Mã số:801580 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đức Long 
Địa chỉ:Sô´9, Đường Trương Văn Ly ( Ks ), Phường Đức Long, Thành phố Phan Thiết (ÐT: 0623.729909)

Mã số:801140 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Thủ Khoa Huân 
Địa chỉ:Đường Thủ Khoa Huân, Phường Thanh Hải, Thành phố Phan Thiết (ÐT: )

Mã số:801000 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Ngã 7 
Địa chỉ:Sô´01, Đường Nguyễn Văn Cừ-, Phường Đức Nghĩa, Thành phố Phan Thiết (ÐT: 0623817371)

Mã số:801430 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Bến Lội 
Địa chỉ:Sô´242, Đường 19/4, Phường Xuân An, Thành phố Phan Thiết (ÐT: 0903479936)

Mã số:801421 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Xuân An 
Địa chỉ:Đường (phía Bắc ) Đặng Văn Lãnh-, Phường Xuân An, Thành phố Phan Thiết (ÐT: 829457)

Mã số:801100 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Mũi Né 
Địa chỉ:Sô´02, Đường Nguyễn Minh Châu, Phường Mũi Né, Thành phố Phan Thiết (ÐT: 848101)

Mã số:801090 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Hàm Tiến 
Địa chỉ:Sô´349, Đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường Hàm Tiến, Thành phố Phan Thiết (ÐT: 0623.847101)

Mã số:801110 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mũi Né 1 
Địa chỉ:Thôn Suối Nước, Phường Mũi Né, Thành phố Phan Thiết (ÐT: )

Mã số:801091 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Nguyễn Đình Chiểu 
Địa chỉ:Khu phố 1, Phường Hàm Tiến, Thành phố Phan Thiết (ÐT: 0623.741015)

Mã số:801700 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tiến Lợi 
Địa chỉ:Thôn Tiến Hưng, Xã Tiến Lợi, Thành phố Phan Thiết (ÐT: 719940)

Mã số:800900 
Bưu cục:Bưu cục văn phòng Hệ 1 Bình Thuận 
Địa chỉ:Sô´19, Phố Khu Dân Cư, Đường Nguyễn Tất Thành-phường Bình Hưng, Phường Bình Hưng, Thành phố Phan Thiết (ÐT: 833926)

Mã số:801138 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thiện Nghiệp 1 
Địa chỉ:Thôn Thiện Hoà, Xã Thiện Nghiệp, Thành phố Phan Thiết (ÐT: )

Mã số:801139 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thiện Nghiệp 2 
Địa chỉ:Thôn Thiện Sơn, Xã Thiện Nghiệp, Thành phố Phan Thiết (ÐT: )

Mã số:801717 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tiến Thành 
Địa chỉ:Thôn Tiến Phú, Xã Tiến Thành, Thành phố Phan Thiết (ÐT: )

Mã số:801070 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tổ Tiếp Thị Bán Hàng 
Địa chỉ:Sô´19, Đường Nguyễn Tất Thành, Phường Bình Hưng, Thành phố Phan Thiết (ÐT: 062 3833923)

Mã số:801055 
Bưu cục:Bưu cục văn phòng VP BĐT Bình Thuận 
Địa chỉ:Sô´19, Đường Nguyễn Tất Thành, Phường Bình Hưng, Thành phố Phan Thiết (ÐT: 0623822521)