HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-CẦN THƠ-BÌNH THỦY

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-CẦN THƠ-BÌNH THỦY

Mã số:902870 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 An Thới 
Địa chỉ:Sô´19A, Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường An Thới, Quận Bình Thủy (ÐT: 0710.3827500)

Mã số:903045 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Số 16 
Địa chỉ:Sô´44, Đường Lê Hồng Phong, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thủy (ÐT: 3842042)

Mã số:903040 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Trà Nóc 
Địa chỉ:Sô´Tổ 8 KV2, Đường Lê Hồng Phong, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thủy (ÐT: 0710.3842908)

Mã số:902800 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Bình Thủy 
Địa chỉ:Sô´8/4, Đường Bùi Hữu Nghĩa, Phường Bình Thủy, Quận Bình Thủy (ÐT: 07103841100)

Mã số:903100 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Long Hòa 
Địa chỉ:Tổ 2, Khu vực Bình Yên A, Phường Long Hòa, Quận Bình Thủy (ÐT: 3883449)

Mã số:903240 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Long Tuyền 
Địa chỉ:Tổ 18, Khu vực Bình Dương B, Phường Long Tuyền, Quận Bình Thủy (ÐT: 3845101)

Mã số:903380 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thới An Đông 
Địa chỉ:Tổ 10, Khu vực Thới Thuận, Phường Thới An Đông, Quận Bình Thủy (ÐT: 3841979)

Mã số:903046 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Trà Nóc 1 
Địa chỉ:Đường Số 2, Khu công nghiệp Trà Nóc, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thủy (ÐT: )

Mã số:903047 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Trà Nóc 2 
Địa chỉ:Đường Trục chính, Khu công nghiệp Trà Nóc, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thủy (ÐT: )

Mã số:903510 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Trà An 1 
Địa chỉ:Đường Huỳnh Phan Hộ, Phường Trà An, Quận Bình Thủy (ÐT: )

Mã số:903511 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Trà An 2 
Địa chỉ:Đường Lê Hồng Phong, Phường Trà An, Quận Bình Thủy (ÐT: )

Mã số:902875 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Bùi Hữu Nghĩa 1 
Địa chỉ:Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường Bùi Hữu Nghĩa, Quận Bình Thủy (ÐT: )

Mã số:902884 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng An Thới 2 
Địa chỉ:Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường An Thới, Quận Bình Thủy (ÐT: )

Mã số:902804 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Bình Thủy 1 
Địa chỉ:Đường Lê Hồng Phong, Phường Bình Thủy, Quận Bình Thủy (ÐT: )

Mã số:903102 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Long Hòa 1 
Địa chỉ:Sô´41/1, Tổ 1, Khu vực Bình Yên A, Phường Long Hòa, Quận Bình Thủy (ÐT: )

Mã số:903243 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Long Tuyền 1 
Địa chỉ:Tổ 9, Khu vực Bình Dương A, Phường Long Tuyền, Quận Bình Thủy (ÐT: )

Mã số:903382 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Thới An Đông 1 
Địa chỉ:Tổ 10, Khu vực Thới Thuận, Phường Thới An Đông, Quận Bình Thủy (ÐT: )

Mã số:906060 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 KCN Trà Nóc 
Địa chỉ:Lô 19A1, Khu công nghiệp Trà Nóc 1, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thủy (ÐT: 07103883538)

Mã số:906040 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Trà An 
Địa chỉ:Sô´205, Đường Lê Hồng Phong, Phường Trà An, Quận Bình Thủy (ÐT: )

Mã số:902990 
Bưu cục:Bưu cục văn phòng VP BĐTT Bình Thủy 
Địa chỉ:Sô´205, Đường Lê Hồng Phong, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thủy (ÐT: )