HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-CẦN THƠ-NINH KIỀU

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-CẦN THƠ-NINH KIỀU

Mã số:902072 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Số 15 
Địa chỉ:Sô´31, Đường Quang Trung, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều (ÐT: 3751506)

Mã số:902220 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Hưng Lợi 
Địa chỉ:Sô´190, Đường 30 Tháng 4, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều (ÐT: 0292.3838600)

Mã số:902226 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Số 17 
Địa chỉ:Sô´97A, Đường Tầm Vu, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều (ÐT: 3738348)

Mã số:901150 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 An Hòa 
Địa chỉ:Sô´98, Đường Mậu Thân, Phường An Hòa, Quận Ninh Kiều (ÐT: 02923.3942308)

Mã số:902340 
Bưu cục:Đại lý bưu điện An Bình 1 
Địa chỉ:Sô´156/4, Tổ 4, Khu vực 3, Phường An Bình, Quận Ninh Kiều (ÐT: 3913300)

Mã số:902342 
Bưu cục:Đại lý bưu điện An Bình 
Địa chỉ:Sô´28/1, Tổ 1, Khu vực 3, Phường An Bình, Quận Ninh Kiều (ÐT: 3913200)

Mã số:901000 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Cái Khế 
Địa chỉ:Sô´24B, Đường Nguyễn Trãi, Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều (ÐT: 02923822020)

Mã số:902070 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Mậu Thân 
Địa chỉ:Sô´1, Đường 3 Tháng 2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều (ÐT: 02923.3830101)

Mã số:900000 
Bưu cục:Bưu cục cấp 1 GD Cần Thơ 
Địa chỉ:Sô´2B, Đường Hòa Bình, Phường An Hội, Quận Ninh Kiều (ÐT: 0292.3825305)

Mã số:902080 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Xuân Khánh 
Địa chỉ:Sô´207, Đường 30 Tháng 4, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều (ÐT: 0292.3751003)

Mã số:902228 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Số 33 
Địa chỉ:Sô´11 lộ 91B, Tổ 46, Khu vực 5, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều (ÐT: 3830362)

Mã số:902231 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Số 49 
Địa chỉ:Sô´59, Đường 3 Tháng 2, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều (ÐT: 3739475)

Mã số:901010 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Chợ Cái Khế 
Địa chỉ:Sô´90-92 B2, Đường Trần Văn Khéo, Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều (ÐT: 3762645)

Mã số:902240 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Bưu Chính Uỷ Thác 
Địa chỉ:Sô´190E, Đường 30 Tháng 4, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều (ÐT: 3839531)

Mã số:902233 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Số 90 
Địa chỉ:Sô´320/13, Đường Trần Ngọc Quế, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều (ÐT: 3740893)

Mã số:901462 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Số 96 
Địa chỉ:Sô´182/60, Đường Trần Hưng Đạo, Phường An Nghiệp, Quận Ninh Kiều (ÐT: 3730710)

Mã số:902044 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Số 106 
Địa chỉ:Sô´1/23, Đường Nguyễn Việt Hồng, Phường An Phú, Quận Ninh Kiều (ÐT: 3732103)

Mã số:900959 
Bưu cục:Bưu cục Trung chuyển TC Cần Thơ 
Địa chỉ:Sô´190E, Đường 30 Tháng 4, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều (ÐT: 0888180959)

Mã số:900900 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Hệ 1 Cần Thơ 
Địa chỉ:Sô´2B, Đường Hòa Bình, Phường An Hội, Quận Ninh Kiều (ÐT: 0710.3813502)

Mã số:902490 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng An Khánh 1 
Địa chỉ:Khu vực 6, Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều (ÐT: )

Mã số:902491 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng An Khánh 2 
Địa chỉ:Khu vực 3, Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều (ÐT: )

Mã số:902492 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng An Khánh 3 
Địa chỉ:Khu vực 5, Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều (ÐT: )

Mã số:902493 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng An Khánh 4 
Địa chỉ:Khu vực 1, Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều (ÐT: )

Mã số:902494 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng An Khánh 5 
Địa chỉ:Khu vực 2, Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều (ÐT: )

Mã số:902087 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Xuân Khánh 1 
Địa chỉ:Đường 3 Tháng 2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều (ÐT: )

Mã số:902088 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Xuân Khánh 2 
Địa chỉ:Sô´01, Đường Mậu Thân, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều (ÐT: )

Mã số:902089 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Xuân Khánh 3 
Địa chỉ:Sô´A1, Đường Mậu Thân, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều (ÐT: )

Mã số:902232 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Hưng Lợi 1 
Địa chỉ:Sô´Dãy D, Đường 3/2, Khu chung cư 178, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều (ÐT: )

Mã số:902236 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Hưng Lợi 2 
Địa chỉ:Đường Lộ 91B, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều (ÐT: )

Mã số:902237 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Hưng Lợi 3 
Địa chỉ:Sô´209, Đường 30 Tháng 4, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều (ÐT: )

Mã số:902238 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Hưng Lợi 4 
Địa chỉ:Sô´215, Đường 30 Tháng 4, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều (ÐT: )

Mã số:902239 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Hưng Lợi 5 
Địa chỉ:Sô´6, Đường 30 Tháng 4, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều (ÐT: )

Mã số:901993 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng An Phú 1 
Địa chỉ:Sô´32, Đường 30 Tháng 4, Phường An Phú, Quận Ninh Kiều (ÐT: )

Mã số:901994 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng An Phú 2 
Địa chỉ:Sô´01, Đường Lý Tự Trọng, Phường An Phú, Quận Ninh Kiều (ÐT: )

Mã số:901864 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng An Lạc 1 
Địa chỉ:Đường 30 Tháng 4, Phường An Lạc, Quận Ninh Kiều (ÐT: )

Mã số:901671 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng An Hội 1 
Địa chỉ:Sô´109, Đường Nguyễn Trãi, Phường An Hội, Quận Ninh Kiều (ÐT: )

Mã số:901463 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng An Nghiệp 1 
Địa chỉ:Sô´204, Đường Trần Hưng Đạo, Phường An Nghiệp, Quận Ninh Kiều (ÐT: )

Mã số:901157 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng An Hòa 1 
Địa chỉ:Sô´37, Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường An Hòa, Quận Ninh Kiều (ÐT: )

Mã số:901163 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng An Hòa 2 
Địa chỉ:Sô´256/11, Ngõ 256, Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường An Hòa, Quận Ninh Kiều (ÐT: )

Mã số:901164 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng An Hòa 3 
Địa chỉ:Sô´256/1, Ngõ 256, Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường An Hòa, Quận Ninh Kiều (ÐT: )

Mã số:901760 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Tân An 1 
Địa chỉ:Sô´1, Đường Hòa Bình, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều (ÐT: )

Mã số:901762 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Tân An 2 
Địa chỉ:Đường Hai Bà Trưng, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều (ÐT: )

Mã số:901763 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Tân An 3 
Địa chỉ:Sô´4, Đường Hai Bà Trưng, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều (ÐT: )

Mã số:901764 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Tân An 4 
Địa chỉ:Đường Hai Bà Trưng, Khu trung tâm thương mại Nhà lồng cổ, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều (ÐT: )

Mã số:901765 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Tân An 5 
Địa chỉ:Đường Hai Bà Trưng, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều (ÐT: )

Mã số:901354 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Thới Bình 1 
Địa chỉ:Sô´85, Đường Phạm Ngũ Lão, Phường Thới Bình, Quận Ninh Kiều (ÐT: )

Mã số:901011 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Cái Khế 1 
Địa chỉ:Đường Lê Lợi, Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều (ÐT: )

Mã số:901012 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Cái Khế 2 
Địa chỉ:Đường Lê Lợi, Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều (ÐT: )

Mã số:901013 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Cái Khế 3 
Địa chỉ:Đường Trần Văn Khéo, Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều (ÐT: )

Mã số:901014 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Cái Khế 4 
Địa chỉ:Đường Trần Phú, Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều (ÐT: )

Mã số:901737 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tổ phát thư CPN 
Địa chỉ:Sô´02B, Đường Hòa Bình, Phường An Hội, Quận Ninh Kiều (ÐT: )

Mã số:900990 
Bưu cục:Bưu cục Phát hành Báo chí PHBC Cần Thơ 
Địa chỉ:Sô´500, Đường 30 Tháng 4, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều (ÐT: )

Mã số:901740 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 KHL Cần Thơ 
Địa chỉ:Sô´02, Đường Hòa Bình, Phường An Hội, Quận Ninh Kiều (ÐT: 02923.814777)

Mã số:902480 
Bưu cục:Bưu cục văn phòng VP BĐTT Ninh Kiều 
Địa chỉ:Sô´02, Đường Hòa Bình, Phường An Hội, Quận Ninh Kiều (ÐT: )

Mã số:901120 
Bưu cục:Bưu cục văn phòng VP BĐTP CẦN THƠ 
Địa chỉ:Sô´02, Đường Hòa Bình, Phường An Hội, Quận Ninh Kiều (ÐT: 07103815666)

Mã số:902430 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Bưu cục An Bình 
Địa chỉ:Sô´159A/3, Tổ 1, Khu vực 1, Phường An Bình, Quận Ninh Kiều (ÐT: 029233822500)

Mã số:902510 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 An Khánh 
Địa chỉ:Sô´369, Đường Nguyễn Văn Cừ (nối dài), Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều (ÐT: 02923822326)

Mã số:901745 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 HCC Cần Thơ 
Địa chỉ:Đường Hòa Bình, Phường An Hội, Quận Ninh Kiều (ÐT: 0710.3813512)