HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-CẦN THƠ-THỚI LAI

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-CẦN THƠ-THỚI LAI

Mã số:904600 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Thới Lai 
Địa chỉ:Ấp Thới Thuận A, Thị trấn Thới Lai, Huyện Thới Lai (ÐT: 0292.3689299)

Mã số:904710 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Trường Thành 
Địa chỉ:Ấp Trường Trung, Xã Trường Thành, Huyện Thới Lai (ÐT: 0292.3692411)

Mã số:904730 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Trường Xuân 
Địa chỉ:Ấp Trường Thọ, Xã Trường Xuân, Huyện Thới Lai (ÐT: 3864100)

Mã số:904620 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thới Thạnh 
Địa chỉ:Ấp Thới Bình B, Xã Thới Thạnh, Huyện Thới Lai (ÐT: 3860400)

Mã số:904640 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Định Môn 
Địa chỉ:Ấp Định Hòa A, Xã Định Môn, Huyện Thới Lai (ÐT: 3860500)

Mã số:904810 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đông Bình 
Địa chỉ:Ấp Đông Giang, Xã Đông Bình, Huyện Thới Lai (ÐT: 3683444)

Mã số:904790 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thới Lai 
Địa chỉ:Ấp Thới Phước A, Xã Thới Tân, Huyện Thới Lai (ÐT: 3689888)

Mã số:904770 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đông Thuận 
Địa chỉ:Ấp Đông Hiển, Xã Đông Thuận, Huyện Thới Lai (ÐT: 02923.686000)

Mã số:904608 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Thới Thuận B 
Địa chỉ:Ấp Thới Thuận B, Thị trấn Thới Lai, Huyện Thới Lai (ÐT: 3680331)

Mã số:904787 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Xuân Thắng 
Địa chỉ:Ấp Thới Phong B, Xã Xuân Thắng, Huyện Thới Lai (ÐT: 0292.3680494)

Mã số:904762 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Trường Xuân A 
Địa chỉ:Ấp Trường Ninh I, Xã Trường Xuân A, Huyện Thới Lai (ÐT: 3691177)

Mã số:905700 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Thới Thạnh 1 
Địa chỉ:Ấp Thới Bình B, Xã Thới Thạnh, Huyện Thới Lai (ÐT: )

Mã số:905701 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Thới Thạnh 2 
Địa chỉ:Ấp Thới Khánh, Xã Thới Thạnh, Huyện Thới Lai (ÐT: )

Mã số:905600 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Định Môn 1 
Địa chỉ:Ấp Định Hòa A, Xã Định Môn, Huyện Thới Lai (ÐT: )

Mã số:905730 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Trường Thành 1 
Địa chỉ:Ấp Trường Trung, Xã Trường Thành, Huyện Thới Lai (ÐT: )