HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-CAO BẰNG-HÒA AN

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-CAO BẰNG-HÒA AN

Mã số:273800 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Hòa An 
Địa chỉ:Khu B, Thị Trấn Nước Hai, Huyện Hoà An (ÐT: 02063.860.144)

Mã số:273880 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nguyễn Huệ 
Địa chỉ:Khu phố Án Lại, Xã Nguyễn Huệ, Huyện Hoà An (ÐT: 0263 508049)

Mã số:273930 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Nà Rị 
Địa chỉ:Xóm Háng Hóa, Xã Nam Tuấn , Huyện Hoà An (ÐT: 0206.3860.163)

Mã số:273931 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nam Tuấn 
Địa chỉ:Xóm Bó Báng, Xã Nam Tuấn , Huyện Hoà An (ÐT: 860169)

Mã số:274190 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hoàng Tung 
Địa chỉ:Xóm Bến Đò, Xã Hoàng Tung, Huyện Hoà An (ÐT: 860165)

Mã số:274030 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Dân Chủ 
Địa chỉ:Xóm Mỏ Sắt Nà Hoàng, Xã Dân Chủ, Huyện Hoà An (ÐT: 860161)

Mã số:273810 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bế Triều 
Địa chỉ:Xóm Pác Gà, Xã Bế Triều, Huyện Hoà An (ÐT: 860122)

Mã số:274120 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Long 
Địa chỉ:Xóm Thua Khau, Xã Bình Long, Huyện Hoà An (ÐT: 860289)

Mã số:274090 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hồng Việt 
Địa chỉ:Xóm Nà Vài, Xã Hồng Việt, Huyện Hoà An (ÐT: 860406)

Mã số:274150 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Trương Lương 
Địa chỉ:Xóm Bản Chang, Xã Trương Lương, Huyện Hoà An (ÐT: 837917)

Mã số:273900 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đại Tiến 
Địa chỉ:Xóm Nà Khan, Xã Đại Tiến, Huyện Hoà An (ÐT: 837911)

Mã số:274300 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Dương 
Địa chỉ:Xóm Thin Tắng, Xã Bình Dương, Huyện Hoà An (ÐT: 837910)

Mã số:274270 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Trưng Vương 
Địa chỉ:Xóm Cốc Chia, Xã Trưng Vương, Huyện Hoà An (ÐT: 837914)

Mã số:274320 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bạch Đằng 
Địa chỉ:Xóm Nà Luông, Xã Bạch Đằng, Huyện Hoà An (ÐT: 759545)

Mã số:273850 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ngũ Lão 
Địa chỉ:Xóm Khuổi Hân, Xã Ngũ Lão, Huyện Hoà An (ÐT: 837912)

Mã số:274350 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lê Chung 
Địa chỉ:Xóm Pác Khuổi, Xã Lê Chung, Huyện Hoà An (ÐT: 851743)

Mã số:274390 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hà Trì 
Địa chỉ:Xóm Nặm Tàn, Xã Hà Trì, Huyện Hoà An (ÐT: )

Mã số:274420 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hồng Nam 
Địa chỉ:Xóm Kẹm Coỏng, Xã Hồng Nam, Huyện Hoà An (ÐT: )

Mã số:274250 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quang Trung 
Địa chỉ:Xóm Phan Thanh, Xã Quang Trung, Huyện Hoà An (ÐT: 837915)

Mã số:274012 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đức Long 
Địa chỉ:Xóm Bằng Hà 1, Xã Đức Long, Huyện Hoà An (ÐT: )

Mã số:274185 
Bưu cục:Điểm BĐVHX công trừng 
Địa chỉ:Xóm Lũng Diểu, Xã Công Trừng, Huyện Hoà An (ÐT: )