HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-ĐÀ NẴNG-CẨM LỆ

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-ĐÀ NẴNG-CẨM LỆ

Mã số:557400 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Đà Nẵng 4 
Địa chỉ:Sô´296, Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường Hoà Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ (ÐT: 0236.3670069)

Mã số:557403 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Khuê Trung 
Địa chỉ:Sô´52, Đường Nguyễn Nhàn, Phường Hoà Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ (ÐT: )

Mã số:557737 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Phước Tường 2 
Địa chỉ:Sô´708, Đường Trường Chinh, Phường Hoà Phát, Quận Cẩm Lệ (ÐT: 3660026)

Mã số:557747 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tiếp Thị 
Địa chỉ:Sô´296A, Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường Hoà Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ (ÐT: 0236.3673898)

Mã số:550931 
Bưu cục:Bưu cục văn phòng Trung Tâm Datapost 
Địa chỉ:Tổ 13, Phường Hoà Thọ Tây, Quận Cẩm Lệ (ÐT: 3674838)

Mã số:557930 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng CL2 
Địa chỉ:Sô´498, Đường Tôn Đản, Phường Hoà Phát, Quận Cẩm Lệ (ÐT: )

Mã số:557894 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng CL3 
Địa chỉ:Sô´1, Đường Hòa An 6, Phường Hoà An, Quận Cẩm Lệ (ÐT: )

Mã số:557951 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng CL5 
Địa chỉ:Sô´128, Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ (ÐT: )

Mã số:557953 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng CL7 
Địa chỉ:Tổ 7, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ (ÐT: )

Mã số:550915 
Bưu cục:Bưu cục Trung chuyển Đà Nẵng EMS LT 
Địa chỉ:Sô´868, Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ (ÐT: )

Mã số:550100 
Bưu cục:Bưu cục khai thác cấp 1 Đà Nẵng EMS NT 
Địa chỉ:Sô´868, Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ (ÐT: )

Mã số:550916 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Đà Nẵng EMS QT 
Địa chỉ:Sô´868, Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ (ÐT: )

Mã số:557940 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 [EMS] CPN Đà Nẵng 2 
Địa chỉ:Sô´868, Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ (ÐT: )

Mã số:558350 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 UT VCKVMT 
Địa chỉ:Tổ 13, Phường Hoà Thọ Tây, Quận Cẩm Lệ (ÐT: )

Mã số:558340 
Bưu cục:Bưu cục văn phòng VP Đà Nẵng 4 
Địa chỉ:Sô´296, Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường Hoà Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ (ÐT: )

Mã số:558360 
Bưu cục:Bưu cục Phát cấp 1 [EMS] TMĐT Đà Nẵng 
Địa chỉ:Sô´868, Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ (ÐT: )