HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-ĐÀ NẴNG-HẢI CHÂU

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-ĐÀ NẴNG-HẢI CHÂU

Mã số:552200 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Trưng Nữ Vương 
Địa chỉ:Sô´436, Đường Trưng Nữ Vương, Phường Hòa Thuận Đông, Quận Hải Châu (ÐT: 0236.3633821)

Mã số:552190 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Liên Trì Nam 
Địa chỉ:Sô´171, Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Hoà̀ Thuận Tây, Quận Hải Châu (ÐT: 0511-3633008)

Mã số:551580 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Ông Ích Khiêm 
Địa chỉ:Sô´48, Đường Ông Ích Khiêm, Phường Thanh Bình, Quận Hải Châu (ÐT: 0236.3531694)

Mã số:551290 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Đống Đa 
Địa chỉ:Sô´40, Đường Lê Lợi, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu (ÐT: 0236.3898215)

Mã số:551000 
Bưu cục:Bưu cục cấp 1 Đà Nẵng 1 
Địa chỉ:Sô´01, Đường Lê Duẩn, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu (ÐT: 0236.3832299)

Mã số:551020 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Sông Hàn 
Địa chỉ:Sô´64, Đường Bạch Đằng, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu (ÐT: 0236.3849053)

Mã số:551300 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Quang Trung 
Địa chỉ:Sô´96, Đường Quang Trung, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu (ÐT: 0236.3898216)

Mã số:551780 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Ngô Gia Tự 
Địa chỉ:Sô´58, Đường Ngô Gia Tự, Phường Hải Châu 2, Quận Hải Châu (ÐT: 0236.3868349)

Mã số:551050 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Hùng Vương 
Địa chỉ:Sô´80, Đường Hùng Vương, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu (ÐT: 0236.3849038)

Mã số:551790 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 TT Thương Nghiệp 
Địa chỉ:Đường Ông Ích Khiêm, Phường Hải Châu 2, Quận Hải Châu (ÐT: 0236.3689636)

Mã số:552760 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Phước Ninh 
Địa chỉ:Sô´191, Đường Phan Châu Trinh, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu (ÐT: 0236.3561317)

Mã số:551490 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Thuận Phước 4 
Địa chỉ:Sô´200, Đường 3/2, Phường Thuận Phước, Quận Hải Châu (ÐT: 0511-3538916)

Mã số:553000 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Hòa Cường 
Địa chỉ:Sô´305, Đường Núi Thành, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu (ÐT: 0236.3620085)

Mã số:552070 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Phan Chu Trinh 
Địa chỉ:Sô´213, Đường Trưng Nữ Vương, Phường Hòa Thuận Đông, Quận Hải Châu (ÐT: 3552358)

Mã số:550990 
Bưu cục:Bưu cục Phát hành Báo chí Trung tâm chi nhánh 3 
Địa chỉ:Sô´2, Đường Nguyễn Chí Thanh, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu (ÐT: )

Mã số:550991 
Bưu cục:Bưu cục Phát hành Báo chí Giao dịch số 1 
Địa chỉ:Sô´2, Đường Nguyễn Chí Thanh, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu (ÐT: )

Mã số:550992 
Bưu cục:Bưu cục Phát hành Báo chí Khai thác báo chí 
Địa chỉ:Sô´1, Kiệt 47, Đường Trần Quý Cáp, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu (ÐT: )

Mã số:550900 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Hệ 1 Đà Nẵng 
Địa chỉ:Sô´75, Đường Trần Phú, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu (ÐT: 0236.3828547)

Mã số:551100 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Trần Phú 
Địa chỉ:Sô´75, Đường Trần Phú, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu (ÐT: )

Mã số:550901 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 [TW] T26 
Địa chỉ:Sô´2A, Đường Lý Thường Kiệt, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu (ÐT: )

Mã số:552527 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng HC1 
Địa chỉ:Sô´672, Đường Núi Thành, Phường Hoà Cường Nam, Quận Hải Châu (ÐT: )

Mã số:551950 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng HC2 
Địa chỉ:Sô´199, Đường Hoàng Diệu, Phường Nam Dương, Quận Hải Châu (ÐT: )

Mã số:552022 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng HC3 
Địa chỉ:Sô´279, Đường Hoàng Diệu, Phường Bình Hiên, Quận Hải Châu (ÐT: )

Mã số:552861 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng HC4 
Địa chỉ:Sô´191, Đường Phan Châu Trinh, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu (ÐT: )

Mã số:552159 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng HC5 
Địa chỉ:Sô´165, Đường Trưng Nữ Vương, Phường Bình Thuận, Quận Hải Châu (ÐT: )

Mã số:551172 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng HC10 
Địa chỉ:Sô´171, Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Hoà̀ Thuận Tây, Quận Hải Châu (ÐT: )

Mã số:552863 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng HC13 
Địa chỉ:Sô´200, Đường 3/2, Phường Thuận Phước, Quận Hải Châu (ÐT: )

Mã số:551180 
Bưu cục:Bưu cục văn phòng VP Đà Nẵng 1 
Địa chỉ:Sô´01, Đường Lê Duẩn, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu (ÐT: )

Mã số:550902 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 [TW] T26 
Địa chỉ:Sô´2A, Đường Lý Thường Kiệt, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu (ÐT: )

Mã số:552530 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Hòa Cường Nam 
Địa chỉ:Sô´50, Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Hoà Cường Nam, Quận Hải Châu (ÐT: 0236.3737555)

Mã số:552270 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 SB Đà Nẵng (EMS) 
Địa chỉ:Đường Nguyễn Tri Phương, Phường Hoà̀ Thuận Tây, Quận Hải Châu (ÐT: )