HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-ĐÀ NẴNG-LIÊN CHIỂU

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-ĐÀ NẴNG-LIÊN CHIỂU

Mã số:555700 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Đà Nẵng 2 
Địa chỉ:Sô´138, Đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Hoà Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu (ÐT: 0236.3730705)

Mã số:555816 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tiếp Thị 2 
Địa chỉ:Sô´138A, Đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Hoà Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu (ÐT: 0236.3734276)

Mã số:555850 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 KCN Hòa Khánh 
Địa chỉ:Khu công nghiệp Hòa Khánh, Phường Hoà Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu (ÐT: 0236.3792345)

Mã số:555950 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Hòa Mỹ 
Địa chỉ:Sô´390, Đường Tôn Đức Thắng, Phường Hoà Minh, Quận Liên Chiểu (ÐT: 0236.3764066)

Mã số:558032 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 EMS Bến xe xã hội Đà Nẵng 
Địa chỉ:Đường Tôn Đức Thắng, Phường Hoà Minh, Quận Liên Chiểu (ÐT: )

Mã số:556290 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Nam Ô 
Địa chỉ:Sô´27, Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Hoà Hiệp Bắc, Quận Liên Chiểu (ÐT: 0236.3772658)

Mã số:555707 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Hòa Khánh 2 
Địa chỉ:Sô´62, Đường Ngô Sĩ Liên, Phường Hoà Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu (ÐT: 730267)

Mã số:556283 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Ngô Xuân Thu 
Địa chỉ:Sô´41, Đường Ngô Xuân Thu, Phường Hoà Hiệp Bắc, Quận Liên Chiểu (ÐT: 773230)

Mã số:555826 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng LC12 
Địa chỉ:Khu công nghiệp Hòa Khánh, Phường Hoà Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu (ÐT: )

Mã số:556331 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng LC3 
Địa chỉ:Đường Nguyễn Bá Phát, Phường Hoà Hiệp Bắc, Quận Liên Chiểu (ÐT: )

Mã số:555830 
Bưu cục:Bưu cục văn phòng VP Đà Nẵng 2 
Địa chỉ:Sô´138, Đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Hoà Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu (ÐT: )