HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-ĐÀ NẴNG-NGŨ HÀNH SƠN

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-ĐÀ NẴNG-NGŨ HÀNH SƠN

Mã số:556810 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Sơn Thủy 
Địa chỉ:Sô´676, Đường Lê Văn Hiến, Phường Hoà Hải, Quận Ngũ Hành Sơn (ÐT: 0236.3969767)

Mã số:556920 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Ngũ Hành Sơn 
Địa chỉ:Sô´376, Đường Ngũ Hành Sơn, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn (ÐT: 0236.3950666)

Mã số:557290 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng NHS4 
Địa chỉ:Tổ 17, Cụm Khái Tây 2, Phường Hoà Quý, Quận Ngũ Hành Sơn (ÐT: )

Mã số:557279 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng NHS3 
Địa chỉ:Sô´486, Đường Lê Văn Hiến, Phường Khuê Mỹ, Quận Ngũ Hành Sơn (ÐT: )

Mã số:557280 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Khuê Mỹ 
Địa chỉ:Sô´83, Đường Lê Văn Hiến, Phường Khuê Mỹ, Quận Ngũ Hành Sơn (ÐT: 0236.3941357)