HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-ĐẮK LĂK- BUÔN MA THUỘT

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-ĐẮK LĂK- BUÔN MA THUỘT

Mã số:630000 
Bưu cục:Bưu cục cấp 1 Buôn Ma Thuột 
Địa chỉ:Sô´01, Đường Nơ Trang Long, Phường Tân Tiến, Thành phố Buôn Ma Thuột (ÐT: 02623852612)

Mã số:631110 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Cổng 3 
Địa chỉ:Sô´175, Đường Ngô Quyền, Phường Tân An, Thành phố Buôn Ma Thuột (ÐT: 05003817008)

Mã số:632120 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Hòa Thắng 
Địa chỉ:Sô´04, Đường Nguyễn Thái Bình, Xã Hoà Thắng, Thành phố Buôn Ma Thuột (ÐT: 05003862014)

Mã số:631300 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Km5 
Địa chỉ:Sô´507, Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Tân Lập, Thành phố Buôn Ma Thuột (ÐT: 2623875375)

Mã số:631450 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Hòa Thuận 
Địa chỉ:Sô´73 QL14, Thôn 5, Xã Hoà Thuận, Thành phố Buôn Ma Thuột (ÐT: 05003863132)

Mã số:632210 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Hòa Khánh 
Địa chỉ:Sô´356A, Đường Nguyễn Thị Định, Phường Khánh Xuân, Thành phố Buôn Ma Thuột (ÐT: (0500)3868530)

Mã số:631100 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Phan Bội Châu 
Địa chỉ:Sô´286, Đường Phan Bội Châu, Phường Thống Nhất, Thành phố Buôn Ma Thuột (ÐT: 05003860402)

Mã số:631380 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Tân Hòa 
Địa chỉ:Sô´KM8 QL26, Tổ Dân Phố 4, Phường Tân Hoà, Thành phố Buôn Ma Thuột (ÐT: 05003823000)

Mã số:632360 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hòa Đông 
Địa chỉ:Thôn 15, Xã Hoà Đông, Thành phố Buôn Ma Thuột (ÐT: 820400)

Mã số:632330 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hòa Phú 
Địa chỉ:Thôn 1, Xã Hoà Phú, Thành phố Buôn Ma Thuột (ÐT: 686002)

Mã số:632211 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Khánh Xuân 
Địa chỉ:Đường Phan Huy Chú, Phường Khánh Xuân, Thành phố Buôn Ma Thuột (ÐT: )

Mã số:632390 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hòa Xuân 
Địa chỉ:Thôn 1, Xã Hoà Xuân, Thành phố Buôn Ma Thuột (ÐT: )

Mã số:631420 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ea Tu 
Địa chỉ:Thôn 1, Xã EaTu, Thành phố Buôn Ma Thuột (ÐT: 863636)

Mã số:631790 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cư Ê Bua 
Địa chỉ:Buôn Đùng, Xã Cư E Bur, Thành phố Buôn Ma Thuột (ÐT: 05003816640)

Mã số:632260 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ea Kao 
Địa chỉ:Thôn 1, Xã EaKao, Thành phố Buôn Ma Thuột (ÐT: 0977500556)

Mã số:632090 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Đại học tây nguyên 
Địa chỉ:Sô´554, Đường Lê Duẩn, Phường Ea Tam, Thành phố Buôn Ma Thuột (ÐT: 05003859566)

Mã số:631070 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 TTĐM 
Địa chỉ:Sô´286, Đường Phan Bội Châu, Phường Tân Tiến, Thành phố Buôn Ma Thuột (ÐT: 812040)

Mã số:630900 
Bưu cục:Bưu cục văn phòng Hệ 1 Đắk Lắk 
Địa chỉ:Sô´8/2, Đường Giải Phóng, Phường Tân Thành, Thành phố Buôn Ma Thuột (ÐT: 05003858470)

Mã số:631080 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Khách Hàng Lớn 
Địa chỉ:Sô´8/2, Đường Giải Phóng, Phường Tân Thành, Thành phố Buôn Ma Thuột (ÐT: 05003840506)

Mã số:632314 
Bưu cục:Điểm BĐVHX VHX Hòa Khánh 
Địa chỉ:Thôn 19, Xã Hoà Khánh, Thành phố Buôn Ma Thuột (ÐT: )

Mã số:631848 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Ngã Sáu 1 
Địa chỉ:Sô´01-03, Đường Nơ Trang Long, Phường Tân Tiến, Thành phố Buôn Ma Thuột (ÐT: 02623818999)

Mã số:632011 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tổ Bưu tá Thành phố Buôn Ma Thuột 
Địa chỉ:Sô´8/2, Đường Giải Phóng, Phường Tân Thành, Thành phố Buôn Ma Thuột (ÐT: )

Mã số:632009 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tổ Lái xe Buôn Ma Thuột 
Địa chỉ:Sô´8/2, Đường Giải Phóng, Phường Tân Thành, Thành phố Buôn Ma Thuột (ÐT: )

Mã số:632010 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Phát tại Khai thác 3 
Địa chỉ:Sô´8/2, Đường Giải Phóng, Phường Tân Thành, Thành phố Buôn Ma Thuột (ÐT: )

Mã số:630990 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Chi nhánh PHBC 
Địa chỉ:Đường Lê Duẩn, Phường Tân Thành, Thành phố Buôn Ma Thuột (ÐT: )

Mã số:632401 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Tiểu đoàn 303 
Địa chỉ:Thôn 3, Xã Hoà Xuân, Thành phố Buôn Ma Thuột (ÐT: )

Mã số:632597 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Trường DTNT Tây Nguyên 
Địa chỉ:Khối 4, Phường Thành Nhất, Thành phố Buôn Ma Thuột (ÐT: )

Mã số:632097 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Trường CĐSP Đăk Lăk 
Địa chỉ:Đường Lê Duẩn, Phường Ea Tam, Thành phố Buôn Ma Thuột (ÐT: )

Mã số:632279 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Nhà cộng đồng Ea Kao 
Địa chỉ:Buôn ÊKao, Xã EaKao, Thành phố Buôn Ma Thuột (ÐT: )

Mã số:632255 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Trường DTNT Nơ Trang Lơng 
Địa chỉ:Hẻm 137, Đường Phan Huy Chú, Phường Khánh Xuân, Thành phố Buôn Ma Thuột (ÐT: )

Mã số:632256 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Trường THPT Lê Duẩn 
Địa chỉ:Đường Phan Huy Chú, Phường Khánh Xuân, Thành phố Buôn Ma Thuột (ÐT: )

Mã số:632351 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Trường THPT Trần Phú 
Địa chỉ:Buôn Mrê, Xã Hoà Phú, Thành phố Buôn Ma Thuột (ÐT: )

Mã số:631704 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Trường THPT Lê Qúy Đôn 
Địa chỉ:Đường Trần Nhật Duật, Phường Tân Lợi, Thành phố Buôn Ma Thuột (ÐT: )

Mã số:631615 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Trường THPT Phú Xuân 
Địa chỉ:Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân An, Thành phố Buôn Ma Thuột (ÐT: )

Mã số:631439 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng UBND xã Ea Tu 
Địa chỉ:Thôn 1, Xã EaTu, Thành phố Buôn Ma Thuột (ÐT: )

Mã số:631408 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Trường Văn hóa 3 
Địa chỉ:Đường quốc lộ 26, Phường Tân Hoà, Thành phố Buôn Ma Thuột (ÐT: )

Mã số:632183 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Doanh trại quân đội 
Địa chỉ:Đường Nguyễn Thái Bình, Xã Hoà Thắng, Thành phố Buôn Ma Thuột (ÐT: )

Mã số:631705 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Phan Chu Trinh 
Địa chỉ:Sô´256A, Đường Phan Chu Trinh, Phường Tân Lợi, Thành phố Buôn Ma Thuột (ÐT: 05003669696)