HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-ĐẮK LĂK-KRÔNG ANA

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-ĐẮK LĂK-KRÔNG ANA

Mã số:636600 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Krông Ana 
Địa chỉ:Tổ DP 5, Thị Trấn Buôn Trấp, Huyện Krông ANa (ÐT: 05003637111)

Mã số:636620 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Dur Kmal 
Địa chỉ:Buôn Dur 1, Xã Dur Kmăl, Huyện Krông ANa (ÐT: 637410)

Mã số:636641 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ea Bông 
Địa chỉ:Thôn Hòa Tây, Xã Ea Bông, Huyện Krông ANa (ÐT: 650577)

Mã số:636640 
Bưu cục:Điểm BĐVHX EaNa 
Địa chỉ:Thôn Tân Tiến, Xã Ea Na, Huyện Krông ANa (ÐT: 05003638555)

Mã số:636866 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Hòa 
Địa chỉ:Thôn 1, Xã Bình Hoà, Huyện Krông ANa (ÐT: )

Mã số:636870 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quảng Điền 
Địa chỉ:Thôn 2, Xã Quảng Điền, Huyện Krông ANa (ÐT: 630002)

Mã số:636880 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Băng A Drênh 
Địa chỉ:Thôn Ea Bring, Xã Băng A Drênh, Huyện Krông ANa (ÐT: 635401)

Mã số:636830 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đray Sáp 
Địa chỉ:Thôn Eana, Xã Đray Sáp, Huyện Krông ANa (ÐT: 05003638699)

Mã số:636612 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Trường THPT Krông Ana 
Địa chỉ:Khối V, Thị Trấn Buôn Trấp, Huyện Krông ANa (ÐT: )

Mã số:636611 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng 141 Nguyễn Tất Thành 
Địa chỉ:Khối V, Thị Trấn Buôn Trấp, Huyện Krông ANa (ÐT: )