HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-ĐẮK LĂK-LẮK

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-ĐẮK LĂK-LẮK

Mã số:637400 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Lak 
Địa chỉ:Sô´199, Đường Nguyễn Tất Thành, Thị Trấn Liên Sơn, Huyện Lắk (ÐT: 05003586254)

Mã số:637420 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bông Krang 
Địa chỉ:Thôn Sân Bay, Xã Bông Krang, Huyện Lắk (ÐT: 586387)

Mã số:637440 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Yang Tao 
Địa chỉ:Buôn Đông Bắc, Xã Yang Tao, Huyện Lắk (ÐT: 586286)

Mã số:637460 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đắk Liêng 
Địa chỉ:Thôn Ngã 3, Xã Đắk Liêng, Huyện Lắk (ÐT: 586104)

Mã số:637490 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Buôn Tría 
Địa chỉ:Thôn Liên Kết 3, Xã Buôn Tría, Huyện Lắk (ÐT: 586313)

Mã số:637510 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Buôn Triết 
Địa chỉ:Thôn Đoàn Kết 2, Xã Buôn Triết, Huyện Lắk (ÐT: 630004)

Mã số:637540 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đắk Nuê 
Địa chỉ:Buôn Dhăm 1, Xã Đắk Nuê, Huyện Lắk (ÐT: 586089)

Mã số:637560 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đắk Phơi 
Địa chỉ:Thôn Liêng Ông, Xã Đắk Phơi, Huyện Lắk (ÐT: 586307)

Mã số:637580 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Krông Nô 
Địa chỉ:Buôn Phi Dih Ya B, Xã Krong Nô, Huyện Lắk (ÐT: 859024)

Mã số:637600 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ea Rbin 
Địa chỉ:Thôn 2, Xã Ea Rbin, Huyện Lắk (ÐT: 582617)

Mã số:637610 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nam Ka 
Địa chỉ:Thôn 3, Xã Nam Ka, Huyện Lắk (ÐT: 580500)

Mã số:637663 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Chợ Liên Sơn 
Địa chỉ:Ngõ 1, Đường Nơ Trang Lơng, Thị Trấn Liên Sơn, Huyện Lắk (ÐT: )

Mã số:637662 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Bệnh viện đa khoa huyện Lăk 
Địa chỉ:Ngõ 3, Đường Phạm Ngọc Thạch, Thị Trấn Liên Sơn, Huyện Lắk (ÐT: )