HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-ĐẮK NÔNG-GIA NGHĨA

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-ĐẮK NÔNG-GIA NGHĨA

Mã số:640000 
Bưu cục:Bưu cục cấp 1 Ðăk Nông 
Địa chỉ:Đường Trần Hưng Đạo, Phường Nghĩa Thành, Thị xã Gia Nghĩa (ÐT: 05013.545164)

Mã số:641100 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nghĩa Trung 
Địa chỉ:Tổ 5, Phường Nghĩa Trung, Thị xã Gia Nghĩa (ÐT: 050.543934)

Mã số:641090 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quảng Thành 
Địa chỉ:Thôn Tân Lập, Xã Quảng Thành, Thị xã Gia Nghĩa (ÐT: 050 545325)

Mã số:641150 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đắk R'Moan 
Địa chỉ:Thôn Tân Hòa, Xã Đắk R'Moan, Thị xã Gia Nghĩa (ÐT: 707220)

Mã số:640900 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Hệ 1 Đắk Nông 
Địa chỉ:Đường Trần Hưng Đạo, Phường Nghĩa Thành, Thị xã Gia Nghĩa (ÐT: 0501.3545164)

Mã số:641129 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Bưu điện 23 tháng 3 
Địa chỉ:Tổ 2, Phường Nghĩa Trung, Thị xã Gia Nghĩa (ÐT: 05013.547757)

Mã số:641190 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 KHL Gia Nghĩa 
Địa chỉ:Tổ Dân phố 1, Phường Nghĩa Thành, Thị xã Gia Nghĩa (ÐT: 05013545158)

Mã số:641025 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 HCC Đắc Nông 
Địa chỉ:Sô´25, Tổ Dân phố 1, Phường Nghĩa Thành, Thị xã Gia Nghĩa (ÐT: 05013.545158)

Mã số:641185 
Bưu cục:Bưu cục văn phòng VP BDDT Đắk Nông 
Địa chỉ:Đường Trần Hưng Đạo, Phường Nghĩa Thành, Thị xã Gia Nghĩa (ÐT: 05013 919191)