HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-ĐIỆN BIÊN-ĐIỆN BIÊN PHỦ

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-ĐIỆN BIÊN-ĐIỆN BIÊN PHỦ

Mã số:380000 
Bưu cục:Bưu cục cấp 1 Tp Điện Biên Phủ 
Địa chỉ:Đường Võ Nguyên Giáp, Phường Mường Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ (ÐT: 02303825835)

Mã số:381170 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Thanh Bình 
Địa chỉ:Tổ Dân Phố 3, Phường Thanh Bình, Thành phố Điện Biên Phủ (ÐT: (0230)3831985)

Mã số:381100 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Him Lam 
Địa chỉ:Đường Võ Nguyên Giáp, Phường Him Lam, Thành phố Điện Biên Phủ (ÐT: 02303810033)

Mã số:381150 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng xã Thanh Minh 
Địa chỉ:Bản Co Củ, Xã Thanh Minh, Thành phố Điện Biên Phủ (ÐT: 0977315929)

Mã số:381220 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Thanh Trường 
Địa chỉ:Tổ Dân Phố 10, Phường Thanh Trường, Thành phố Điện Biên Phủ (ÐT: 02303736056)

Mã số:380900 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Hệ 1 Điện Biên 
Địa chỉ:Đường Võ Nguyên Giáp, Phường Mường Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ (ÐT: 02153826235)

Mã số:381290 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng xã Tà Lèng 
Địa chỉ:Bản Tà Lành, Xã Tà Lèng, Thành phố Điện Biên Phủ (ÐT: 01699899646)

Mã số:381271 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng phường Noong Bua 
Địa chỉ:Tổ Dân Phố 6, Phường Noong Bua, Thành phố Điện Biên Phủ (ÐT: 02303831985)

Mã số:381255 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Nam Thanh 
Địa chỉ:Tổ Dân Phố 6, Phường Nam Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ (ÐT: )

Mã số:381040 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 KHL Thành phố Điện Biên Phủ 
Địa chỉ:Tổ Dân Phố 10, Phường Mường Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ (ÐT: 02153868868)