HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-ĐỒNG NAI-BIÊN HÒA

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-ĐỒNG NAI-BIÊN HÒA

Mã số:815460 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tam Phước 
Địa chỉ:Ấp Long Khánh 1, Xã Tam Phước, Thành phố Biên Hoà (ÐT: 02513511000)

Mã số:815470 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Long Đức 
Địa chỉ:Ấp Long Đức 1, Xã Tam Phước, Thành phố Biên Hoà (ÐT: 02513528002)

Mã số:815570 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 An Hòa 
Địa chỉ:Sô´Khu 4, Ấp 1, Xã An Hoà, Thành phố Biên Hoà (ÐT: 0251 3831141)

Mã số:815530 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Phước Tân 
Địa chỉ:Ấp Đồng, Xã Phước Tân, Thành phố Biên Hoà (ÐT: 02513930836)

Mã số:810000 
Bưu cục:Bưu cục cấp 1 Biên Hòa 
Địa chỉ:Sô´33, Đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Quang Vinh, Thành phố Biên Hoà (ÐT: 0251 3822029)

Mã số:811080 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Quyết Thắng 
Địa chỉ:Sô´02, Đường Nguyễn Thái Học, Phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hoà (ÐT: 02513847000)

Mã số:812200 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Quang Vinh 
Địa chỉ:Sô´30D, Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường Quang Vinh, Thành phố Biên Hoà (ÐT: 02513840837)

Mã số:812570 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Amata 
Địa chỉ:Sô´10, Khu phố 4, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà (ÐT: 891002)

Mã số:811082 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Cách Mạng Tháng 8-2 
Địa chỉ:Sô´1C, Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hoà (ÐT: 941274)

Mã số:812610 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Chợ Đồn 
Địa chỉ:Khu phố 2, Phường Bửu Hoà, Thành phố Biên Hoà (ÐT: 0251 3859305)

Mã số:811430 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tam Hiệp 
Địa chỉ:Sô´QL15, Khu phố 9, Phường Tam Hiệp, Thành phố Biên Hoà (ÐT: 02513813109)

Mã số:812660 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tân Vạn 
Địa chỉ:Sô´A2 LT16, Khu phố 2, Phường Tân Vạn, Thành phố Biên Hoà (ÐT: 02513956762)

Mã số:812670 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Hạnh 
Địa chỉ:Sô´Ấp 1B, Đường Tỉnh Lộ 16, Xã Tân Hạnh, Thành phố Biên Hoà (ÐT: 02513 954040)

Mã số:812635 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Quốc Lộ 1k-4 
Địa chỉ:Ấp Tân Hóa, Xã Hoá An, Thành phố Biên Hoà (ÐT: 955261)

Mã số:812381 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Tân Bửu 
Địa chỉ:Sô´8/2, Khu phố 5, Phường Bửu Long, Thành phố Biên Hoà (ÐT: 951779)

Mã số:811880 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tân Tiến 
Địa chỉ:Đường Đồng Khởi, Phường Tân Tiến , Thành phố Biên Hoà (ÐT: 02513996733)

Mã số:812661 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Tỉnh Lộ 16-1 
Địa chỉ:Sô´A2/327, Khu phố 2, Phường Tân Vạn, Thành phố Biên Hoà (ÐT: 956398)

Mã số:811980 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Trảng Dài 
Địa chỉ:Đường Đồng Khởi, Phường Trảng Dài, Thành phố Biên Hoà (ÐT: 02513890600)

Mã số:812690 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Khu Công Nghiệp Biên Hòa 
Địa chỉ:Sô´27, Đường 2a, Khu công nghiệp Biên Hòa II, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà (ÐT: 02513992200)

Mã số:811820 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Hố Nai 
Địa chỉ:Khu phố 1, Phường Tân Biên, Thành phố Biên Hoà (ÐT: 0251 3881201)

Mã số:812760 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Long Bình Tân 
Địa chỉ:Sô´QL51, Khu phố Bình Dương, Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hoà (ÐT: 02513835366)

Mã số:812640 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Tân Hóa 1 
Địa chỉ:Sô´2/1, Ấp Tân Hóa, Xã Hoá An, Thành phố Biên Hoà (ÐT: 955224)

Mã số:811988 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Trảng Dài 1 
Địa chỉ:Sô´17/2, Khu phố 5, Phường Trảng Dài, Thành phố Biên Hoà (ÐT: 997635)

Mã số:812642 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Quốc lộ 1K-6 
Địa chỉ:Sô´113/24tổ16, Ấp An Hòa, Xã Hoá An, Thành phố Biên Hoà (ÐT: 958433)

Mã số:810900 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Hệ 1 Đồng Nai 
Địa chỉ:Sô´1, Đường Nguyễn Thái Học, Phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hoà (ÐT: 0251 3822015)

Mã số:812071 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Cổng 1 nhà máy A42 
Địa chỉ:Đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Trung Dũng, Thành phố Biên Hoà (ÐT: )

Mã số:812074 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Công viên Biên Hùng 
Địa chỉ:Đường 30/4, Phường Trung Dũng, Thành phố Biên Hoà (ÐT: )

Mã số:811140 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Trung tâm dịch vụ Khách hàng 
Địa chỉ:Khu phố 2, Phường Thống Nhất, Thành phố Biên Hoà (ÐT: )

Mã số:811593 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Trước UBND Phường Tam Hòa 
Địa chỉ:Khu phố 1, Phường Tam Hoà, Thành phố Biên Hoà (ÐT: )

Mã số:812280 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Trước Bệnh viện Tâm Thần 
Địa chỉ:Khu phố 1, Phường Tân Phong, Thành phố Biên Hoà (ÐT: )

Mã số:811855 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Trước UBND Phường Tân Hòa 
Địa chỉ:Khu phố 1, Phường Tân Hoà, Thành phố Biên Hoà (ÐT: )

Mã số:812387 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Công ty dịch vụ môi trường 
Địa chỉ:Tổ 1, Khu phố 1, Phường Bửu Long, Thành phố Biên Hoà (ÐT: )

Mã số:812681 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Trước UBND xã Hiệp Hòa 
Địa chỉ:Ấp Nhị Hòa, Xã Hiệp Hoà, Thành phố Biên Hoà (ÐT: )

Mã số:812432 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Khu liên kế Bửu Long 
Địa chỉ:Khu phố 1, Phường Bửu Long, Thành phố Biên Hoà (ÐT: )

Mã số:812820 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Trước UBND Xã Long Hưng 
Địa chỉ:Ấp Phước Hội, Xã Long Hưng, Thành phố Biên Hoà (ÐT: )

Mã số:812677 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Xã Tân Hạnh 
Địa chỉ:Đường Tỉnh Lộ 16, Xã Tân Hạnh, Thành phố Biên Hoà (ÐT: )

Mã số:812654 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Trước UBND Xã Hóa An 
Địa chỉ:Ấp An Hòa, Xã Hoá An, Thành phố Biên Hoà (ÐT: )

Mã số:812260 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 KHL Biên Hòa 
Địa chỉ:Sô´33, Đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Quang Vinh, Thành phố Biên Hoà (ÐT: 0251.3821300)

Mã số:811810 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tân Hiệp 
Địa chỉ:Khu phố 5, Phường Tân Hiệp, Thành phố Biên Hoà (ÐT: 0251.3899678)

Mã số:812270 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 TMĐT Biên Hòa 
Địa chỉ:Sô´33, Đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Quang Vinh, Thành phố Biên Hoà (ÐT: 02513946550)

Mã số:812950 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 HCC Biên Hòa 
Địa chỉ:Sô´33, Đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Quang Vinh, Thành phố Biên Hoà (ÐT: 02513828128)

Mã số:812970 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Hóa An 
Địa chỉ:Ấp Bình Hóa, Xã Hoá An, Thành phố Biên Hoà (ÐT: 0251 3955186)

Mã số:812940 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Long Bình 
Địa chỉ:Sô´837, Khu phố 7, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà (ÐT: 0251 3991997)

Mã số:812440 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Bửu Long 
Địa chỉ:Khu phố 4, Phường Bửu Long, Thành phố Biên Hoà (ÐT: 0251 3953868)

Mã số:770595 
Bưu cục:Bưu cục Trung chuyển HCM trung chuyển 2 
Địa chỉ:Sô´G243 BVHòa, Khu phố 7, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà (ÐT: )