HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-ĐỒNG NAI-LONG KHÁNH

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-ĐỒNG NAI-LONG KHÁNH

Mã số:813200 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 TX Long Khánh 
Địa chỉ:Đường Hùng Vương, Phường Xuân An, Thị xã Long Khánh (ÐT: 02513877182)

Mã số:813540 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bảo Vinh 
Địa chỉ:Ấp Ruộng Hời, Xã Bảo Vinh, Thị xã Long Khánh (ÐT: 02513792002)

Mã số:813530 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Lộc 
Địa chỉ:Ấp 7, Xã Bình Lộc, Thị xã Long Khánh (ÐT: 02513788010)

Mã số:813560 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Bưu Cục Xuân Tân 
Địa chỉ:Ấp Cẩm Tân, Xã Xuân Tân, Thị xã Long Khánh (ÐT: 02513721990)

Mã số:813490 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hàng Gòn 
Địa chỉ:Ấp Hàng Gòn, Xã Hàng Gòn, Thị xã Long Khánh (ÐT: 02513796003)

Mã số:813500 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Xuân Lập 
Địa chỉ:Ấp Trung Tâm, Xã Xuân Lập, Thị xã Long Khánh (ÐT: 02513724007)

Mã số:813570 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bảo Quang 
Địa chỉ:Sô´TỔ 3, Ấp 18 Gia Đình, Xã Bảo Quang, Thị xã Long Khánh (ÐT: 02513 792001)

Mã số:813510 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bàu Sen 
Địa chỉ:Ấp Tân Thủy, Xã Bàu Sen, Thị xã Long Khánh (ÐT: 879951)

Mã số:813470 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Bình 
Địa chỉ:Sô´31B, Đường Quốc Lộ 1, Phường Phú Bình, Thị xã Long Khánh (ÐT: 879918)

Mã số:813202 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Trường Hồ Thị Hương 
Địa chỉ:Đường Hùng Vương, Phường Xuân Trung, Thị xã Long Khánh (ÐT: )

Mã số:813250 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Chợ Nhỏ 
Địa chỉ:Đường Hoàng Diệu, Phường Xuân Thanh, Thị xã Long Khánh (ÐT: )

Mã số:813480 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Ngã Ba Bầu Trâm 
Địa chỉ:Ấp Bàu Trâm, Xã Bàu Trâm, Thị xã Long Khánh (ÐT: )

Mã số:813383 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Trước công ty Cầu Đường 
Địa chỉ:Đường Quốc Lộ I, Phường Xuân Bình, Thị xã Long Khánh (ÐT: )

Mã số:813576 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Tổ 3 ấp 18 Gia Đình 
Địa chỉ:Ấp 18 Gia Đình, Xã Bảo Quang, Thị xã Long Khánh (ÐT: )

Mã số:813529 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Ấp Dưỡng Đường Suối Tre 
Địa chỉ:Ấp Dưỡng Đường, Xã Suối Tre, Thị xã Long Khánh (ÐT: )

Mã số:813516 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Trước UBND Xã Bàu Sen 
Địa chỉ:Ấp Núi Đỏ, Xã Bàu Sen, Thị xã Long Khánh (ÐT: )

Mã số:813455 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Trường Mẫu giáo Hoa Hồng 
Địa chỉ:Ngõ 190, Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Xuân Hoà, Thị xã Long Khánh (ÐT: )

Mã số:813477 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Công viên Hòa Bình 
Địa chỉ:Đường Quốc Lộ 1, Phường Phú Bình, Thị xã Long Khánh (ÐT: )

Mã số:813295 
Bưu cục:Kiốt bưu điện Chợ nhỏ 
Địa chỉ:Ngõ Chợ Nhỏ, Đường Hoàng Diệu, Phường Xuân Thanh, Thị xã Long Khánh (ÐT: 0613646667)