HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-ĐỒNG NAI-LONG THÀNH

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-ĐỒNG NAI-LONG THÀNH

Mã số:815300 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Long Thành 
Địa chỉ:Khu Phước Hải, Thị Trấn Long Thành, Huyện Long Thành (ÐT: 02513844000)

Mã số:815590 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Long Phước 
Địa chỉ:Ấp Phước Hòa, Xã Long Phước, Huyện Long Thành (ÐT: 02513558003)

Mã số:815650 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Phước Thái 
Địa chỉ:Ấp 1b, Xã Phước Thái, Huyện Long Thành (ÐT: 02513841000)

Mã số:815610 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bàu Cạn 
Địa chỉ:Ấp 4, Xã Bàu Cạn, Huyện Long Thành (ÐT: 02153553002)

Mã số:815400 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình An 
Địa chỉ:Thôn An Viễn, Xã Bình An, Huyện Long Thành (ÐT: 02513964007)

Mã số:815510 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tam An 
Địa chỉ:Ấp 1, Xã Tam An, Huyện Long Thành (ÐT: 02513516120)

Mã số:815680 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phước Bình 
Địa chỉ:Ấp 1, Xã Phước Bình, Huyện Long Thành (ÐT: 02513841010)

Mã số:815630 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Hiệp 
Địa chỉ:Ấp 6, Xã Tân Hiệp, Huyện Long Thành (ÐT: 02513841008)

Mã số:815340 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Long An 
Địa chỉ:Ấp 2, Xã Long An, Huyện Long Thành (ÐT: 02513546254)

Mã số:815410 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lộc An 
Địa chỉ:Ấp Bình Lâm, Xã Lộc An, Huyện Long Thành (ÐT: 02513545662)

Mã số:815360 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Suối Trầu 
Địa chỉ:Ấp 1, Xã Suối Trầu, Huyện Long Thành (ÐT: 02513533666)

Mã số:815370 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cẩm Đường 
Địa chỉ:Ấp Cẩm Đường, Xã Cẩm Đường , Huyện Long Thành (ÐT: 02513535003)

Mã số:815380 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Sơn 
Địa chỉ:Thôn 1, Xã Bình Sơn, Huyện Long Thành (ÐT: 02513533020)

Mã số:815430 
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Phước 
Địa chỉ:Ấp 1, Xã An Phước, Huyện Long Thành (ÐT: 02513546984)

Mã số:815420 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Long Đức 
Địa chỉ:Khu 13, Xã Long Đức, Huyện Long Thành (ÐT: 02513545014)

Mã số:815343 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Long An 1 
Địa chỉ:Ấp 1, Xã Long An, Huyện Long Thành (ÐT: 546979)

Mã số:815421 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Long Đức 9 
Địa chỉ:Sô´202, Khu 12, Xã Long Đức, Huyện Long Thành (ÐT: 524689)

Mã số:815356 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Long An 7 
Địa chỉ:Sô´08, Ấp 1, Xã Long An, Huyện Long Thành (ÐT: 525689)

Mã số:815324 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 KHL Long Thành 
Địa chỉ:Khu Phước Hải, Thị Trấn Long Thành, Huyện Long Thành (ÐT: 02513501036)