HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-ĐỒNG THÁP-CHÂU THÀNH

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-ĐỒNG THÁP-CHÂU THÀNH

Mã số:873800 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Châu Thành 
Địa chỉ:Đường Quốc Lộ 80 (khóm Phú Hưng), Thị Trấn Cái Tàu Hạ, Huyện Châu Thành (ÐT: 840002)

Mã số:873860 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Nha Mân 
Địa chỉ:Ấp Tân Bình, Xã Tân Nhuận Đông, Huyện Châu Thành (ÐT: 620173)

Mã số:873870 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Nhuận Đông 
Địa chỉ:Ấp Tân Bình, Xã Tân Nhuận Đông, Huyện Châu Thành (ÐT: 621026)

Mã số:873940 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Hòa Tân 
Địa chỉ:Ấp Hòa Bình, Xã Hoà Tân, Huyện Châu Thành (ÐT: 625135)

Mã số:873850 
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Hiệp 
Địa chỉ:Ấp An Hòa, Xã An Hiệp, Huyện Châu Thành (ÐT: 612001)

Mã số:873941 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hòa Tân 
Địa chỉ:Ấp Hòa Quới, Xã Hoà Tân, Huyện Châu Thành (ÐT: 625479)

Mã số:873890 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Phú Trung 
Địa chỉ:Ấp Tân Phú, Xã Tân Phú Trung, Huyện Châu Thành (ÐT: 629001)

Mã số:873910 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Phú 
Địa chỉ:Ấp Tân Hòa, Xã Tân Phú, Huyện Châu Thành (ÐT: 629480)

Mã số:873930 
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Khánh 
Địa chỉ:Ấp An Ninh, Xã An Khánh, Huyện Châu Thành (ÐT: 841700)

Mã số:873950 
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Phú Thuận 
Địa chỉ:Ấp Phú Thạnh, Xã An Phú Thuận, Huyện Châu Thành (ÐT: 610708)

Mã số:873830 
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Nhơn 
Địa chỉ:Ấp An Hòa, Xã An Nhơn, Huyện Châu Thành (ÐT: )

Mã số:873886 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Bình 
Địa chỉ:Ấp Phú An, Xã Tân Bình, Huyện Châu Thành (ÐT: 626001)

Mã số:873905 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Long 
Địa chỉ:Ấp Phú Hội Xuân, Xã Phú Long, Huyện Châu Thành (ÐT: 618001)

Mã số:873970 
Bưu cục:Bưu cục văn phòng VP BĐH CHÂU THÀNH 
Địa chỉ:Đường Quốc Lộ 80 (khóm Phú Hưng), Thị Trấn Cái Tàu Hạ, Huyện Châu Thành (ÐT: )