HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-ĐỒNG THÁP-HỒNG NGỰ

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-ĐỒNG THÁP-HỒNG NGỰ

Mã số:872100 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Hồng Ngự 
Địa chỉ:Đường Trương Định, Phường An Thạnh, Thị xã Hồng Ngự (ÐT: 837500)

Mã số:872300 
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Bình A 
Địa chỉ:Ấp An Lợi, Xã An Bình A, Thị xã Hồng Ngự (ÐT: 838909)

Mã số:872150 
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Bình B 
Địa chỉ:Ấp I, Xã An Bình B, Thị xã Hồng Ngự (ÐT: 838919)

Mã số:872170 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Hội 
Địa chỉ:Ấp Tân Hoà Trung, Xã Tân Hội, Thị xã Hồng Ngự (ÐT: 839100)

Mã số:872160 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Thạnh 
Địa chỉ:Ấp Bình Thành A, Xã Bình Thạnh, Thị xã Hồng Ngự (ÐT: 836100)

Mã số:872145 
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Lạc 
Địa chỉ:Đường Trần Phú, Phường An Lạc, Thị xã Hồng Ngự (ÐT: 0673854101)

Mã số:872320 
Bưu cục:Bưu cục văn phòng VP TX HỒNG NGỰ 
Địa chỉ:Đường Trương Định, Phường An Thạnh, Thị xã Hồng Ngự (ÐT: )

Mã số:872315 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 HCC TX HỒNG NGỰ 
Địa chỉ:Đường Trần Phú, Phường An Lộc, Thị xã Hồng Ngự (ÐT: )