HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-ĐỒNG THÁP-LẤP VÒ

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-ĐỒNG THÁP-LẤP VÒ

Mã số:872730 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Vĩnh Thạnh 
Địa chỉ:Ấp Vĩnh Bình, Xã Vĩnh Thạnh, Huyện Lấp Vò (ÐT: 670015)

Mã số:872640 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tân Mỹ 
Địa chỉ:Ấp Tân Thuận B, Xã Tân Mỹ, Huyện Lấp Vò (ÐT: 663001)

Mã số:872641 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mỹ An Hưng A 
Địa chỉ:Ấp An Ninh, Xã Tân Mỹ, Huyện Lấp Vò (ÐT: 663003)

Mã số:872710 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Thành 
Địa chỉ:Đường Quốc Lộ 80 Ấp Bình Lợi, Xã Bình Thành, Huyện Lấp Vò (ÐT: 844425)

Mã số:872680 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hội An Đông 
Địa chỉ:Ấp An Quới, Xã Hội An Đông, Huyện Lấp Vò (ÐT: 845797)

Mã số:872610 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Thạnh Trung 
Địa chỉ:Ấp Bình Hiệp B, Xã Bình Thạnh Trung, Huyện Lấp Vò (ÐT: 845798)

Mã số:872620 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Long Hưng A 
Địa chỉ:Ấp Hưng Mỹ Tây, Xã Long Hưng A, Huyện Lấp Vò (ÐT: 974312)

Mã số:872630 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Khánh Trung 
Địa chỉ:Ấp Khánh An, Xã Tân Khánh Trung, Huyện Lấp Vò (ÐT: 675002)

Mã số:872660 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mỹ An Hưng B 
Địa chỉ:Ấp An Thuận, Xã Mỹ An Hưng B, Huyện Lấp Vò (ÐT: 663240)

Mã số:872700 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Định An 
Địa chỉ:Ấp An Hoà, Xã Định An, Huyện Lấp Vò (ÐT: )

Mã số:872600 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Lấp Vò 
Địa chỉ:Đường Quốc Lộ 80 Ấp Bình Thạnh 1, Thị Trấn Lấp Vò, Huyện Lấp Vò (ÐT: 845101)

Mã số:872696 
Bưu cục:Điểm BĐVHX ĐỊNH YÊN 
Địa chỉ:Ấp An Lợi B, Xã Đinh Yên, Huyện Lấp Vò (ÐT: 0673.665.903)

Mã số:872770 
Bưu cục:Bưu cục văn phòng VP BĐH LẤP VÒ 
Địa chỉ:Đường Quốc Lộ 80 Ấp Bình Thạnh 1, Thị Trấn Lấp Vò, Huyện Lấp Vò (ÐT: )