HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-ĐỒNG THÁP-SA ĐÉC

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-ĐỒNG THÁP-SA ĐÉC

Mã số:873100 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Sađéc 
Địa chỉ:Sô´90, Đường Hùng Vương, Phường 2, Thị xã Sa Đéc (ÐT: 861025)

Mã số:873580 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Phú Đông 
Địa chỉ:Đường Ngã Bát, Xã Tân Phú Đông, Thị xã Sa Đéc (ÐT: 862701)

Mã số:873330 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Qui Đông 
Địa chỉ:Đường Lê Lợi, Phường Tân Quy Đông, Thị xã Sa Đéc (ÐT: 761398)

Mã số:873360 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Khánh Đông 
Địa chỉ:Ấp Khánh Hòa, Xã Tân Khánh Đông, Thị xã Sa Đéc (ÐT: 761397)

Mã số:873331 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Tân Qui Đông 1 
Địa chỉ:Sô´93, Đường Lê Lợi, Phường Tân Quy Đông, Thị xã Sa Đéc (ÐT: 761855)

Mã số:873382 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Hùng Vương 1 
Địa chỉ:Sô´497/2A, Hẻm 497, Đường Hùng Vương, Phường 1, Thị xã Sa Đéc (ÐT: 869475)

Mã số:873103 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Trần Hưng Đạo 2 
Địa chỉ:Sô´126B, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thị xã Sa Đéc (ÐT: 860949)

Mã số:873600 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Nàng Hai 
Địa chỉ:Đường Tỉnh Lộ 848 (Tân Hòa), Phường An Hòa, Thị xã Sa Đéc (ÐT: 761013)

Mã số:873601 
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Hòa 
Địa chỉ:Khóm Tân Hòa, Phường An Hòa, Thị xã Sa Đéc (ÐT: 763500)

Mã số:873494 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Tân Bình 3 
Địa chỉ:Đường Nguyễn Sinh Sẵc, Phường 1, Thị xã Sa Đéc (ÐT: 770952)

Mã số:873540 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Quy Tây 
Địa chỉ:Ấp Tân Thành, Xã Tân Quy Tây, Thị xã Sa Đéc (ÐT: 764808)

Mã số:873346 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Tân Qui Đông III 
Địa chỉ:Sô´92B, Đường Sa Nhiên, Phường Tân Quy Đông, Thị xã Sa Đéc (ÐT: 774127)

Mã số:873230 
Bưu cục:Bưu cục văn phòng VP SA ĐÉC 
Địa chỉ:Đường Hùng Vương, Phường 2, Thị xã Sa Đéc (ÐT: )