HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-ĐỒNG THÁP-TAM NÔNG

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-ĐỒNG THÁP-TAM NÔNG

Mã số:871700 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Tam Nông 
Địa chỉ:Đường Nguyễn Sinh Sắc ( Ấp 2), Thị Trấn Tràm Chim, Huyện Tam Nông (ÐT: 067 827401)

Mã số:871830 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 An Long 
Địa chỉ:Ấp An Phú, Xã An Long, Huyện Tam Nông (ÐT: 067 981101)

Mã số:871820 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Thành A 
Địa chỉ:Ấp Long An A, Xã Phú Thành A, Huyện Tam Nông (ÐT: 987100)

Mã số:871770 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Đức 
Địa chỉ:Ấp K 9, Xã Phú Đức, Huyện Tam Nông (ÐT: 067 827702)

Mã số:871810 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Thọ 
Địa chỉ:Ấp Phú Thọ A, Xã Phú Thọ, Huyện Tam Nông (ÐT: 067 979001)

Mã số:871760 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hoà Bình 
Địa chỉ:Ấp 4, Xã Hoà Bình, Huyện Tam Nông (ÐT: 067 978008)

Mã số:871850 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Ninh 
Địa chỉ:Ấp 1, Xã Phú Ninh, Huyện Tam Nông (ÐT: 067 980048)

Mã số:871790 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Thành B 
Địa chỉ:Ấp Phú Bình, Xã Phú Thành B, Huyện Tam Nông (ÐT: 067 995110)

Mã số:871731 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Cường 
Địa chỉ:Ấp A, Xã Phú Cường, Huyện Tam Nông (ÐT: 067 977831)

Mã số:871800 
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Hoà 
Địa chỉ:Ấp 2, Xã An Hoà, Huyện Tam Nông (ÐT: 067 981846)

Mã số:871750 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Công Sính 
Địa chỉ:Ấp Tân Hưng, Xã Tân Công Sính, Huyện Tam Nông (ÐT: 067 978004)

Mã số:871701 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Nguyễn Chí Thanh 
Địa chỉ:Đường Trần Hưng Đạo (ấp 2 ), Thị Trấn Tràm Chim, Huyện Tam Nông (ÐT: 067827999)

Mã số:871717 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Tràm Chim 5 
Địa chỉ:Lô {}, Khu dân cư ấp 3, Thị Trấn Tràm Chim, Huyện Tam Nông (ÐT: 829707)

Mã số:871808 
Bưu cục:Điểm BĐVHX PHÚ CƯỜNG 2 
Địa chỉ:Ấp 1, Xã An Hoà, Huyện Tam Nông (ÐT: 0673.977.009)

Mã số:871787 
Bưu cục:Điểm BĐVHX PHÚ HIỆP 
Địa chỉ:Ấp K 10, Xã Phú Hiệp, Huyện Tam Nông (ÐT: 0673.995.001)

Mã số:871870 
Bưu cục:Bưu cục văn phòng VP BĐH TAM NÔNG 
Địa chỉ:Đường Nguyễn Sinh Sắc ( Ấp 2), Thị Trấn Tràm Chim, Huyện Tam Nông (ÐT: )