HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-ĐỒNG THÁP-TÂN HỒNG

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-ĐỒNG THÁP-TÂN HỒNG

Mã số:871900 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Tân Hồng 
Địa chỉ:Sô´14, Đường Trần Hưng Đạo, Thị Trấn Sa Rài, Huyện Tân Hồng (ÐT: 830101)

Mã số:872010 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Giồng Găng 
Địa chỉ:Ấp Tân Bảnh, Xã Tân Phước, Huyện Tân Hồng (ÐT: 067525001)

Mã số:871960 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thông Bình 2 
Địa chỉ:Ấp Long Sơn, Xã Thông Bình, Huyện Tân Hồng (ÐT: 520002)

Mã số:871970 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Hộ Cơ 
Địa chỉ:Ấp Chiến Thắng, Xã Tân Hộ Cơ, Huyện Tân Hồng (ÐT: 529234)

Mã số:872011 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Phước 
Địa chỉ:Ấp Tân Bảnh, Xã Tân Phước, Huyện Tân Hồng (ÐT: 525345)

Mã số:871961 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thông Bình 
Địa chỉ:Ấp Phước Tiên, Xã Thông Bình, Huyện Tân Hồng (ÐT: 520636)

Mã số:872020 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Thành A 
Địa chỉ:Ấp Anh Dũng, Xã Tân Thành A, Huyện Tân Hồng (ÐT: 522002)

Mã số:871990 
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Phước 
Địa chỉ:Ấp An Thọ, Xã An Phước, Huyện Tân Hồng (ÐT: 525456)

Mã số:871950 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Thành B 
Địa chỉ:Ấp 3, Xã Tân Thành B, Huyện Tân Hồng (ÐT: 520456)

Mã số:871980 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Phú 
Địa chỉ:Ấp Công Tạo, Xã Bình Phú, Huyện Tân Hồng (ÐT: 830678)

Mã số:872000 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Công Chí 
Địa chỉ:Ấp Rọc Muống, Xã Tân Công Chí, Huyện Tân Hồng (ÐT: 830888)

Mã số:871955 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Tân Thành B 
Địa chỉ:Ấp 2, Xã Tân Thành B, Huyện Tân Hồng (ÐT: 3832623)

Mã số:871975 
Bưu cục:Kiốt bưu điện Giao dịch Bưu điện cửa khẩu quốc tế Dinh Bà 
Địa chỉ:Ấp Chiến Thắng, Xã Tân Hộ Cơ, Huyện Tân Hồng (ÐT: 3529300)

Mã số:872040 
Bưu cục:Bưu cục văn phòng VP BĐH TÂN HỒNG 
Địa chỉ:Đường Trần Hưng Đạo, Thị Trấn Sa Rài, Huyện Tân Hồng (ÐT: )