HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-GIA LAI-AYUN PA

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-GIA LAI-AYUN PA

Mã số:605300 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Ayun Pa 
Địa chỉ:Sô´197, Đường Lê Hồng Phong, Phường Đoàn Kết, Thị xã Ayun Pa (ÐT: 02693852452)

Mã số:605500 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ia Rtô 
Địa chỉ:Buôn Phu Ma Nher 2, Xã Ia Rtô, Thị xã Ayun Pa (ÐT: 652303)

Mã số:605510 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ia Sao 
Địa chỉ:Thôn Quyết Thắng, Xã Ia Sao, Thị xã Ayun Pa (ÐT: 852147)

Mã số:605395 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Chư Băh 
Địa chỉ:Buôn Hiao, Xã Chư Băh, Thị xã Ayun Pa (ÐT: 3652522)

Mã số:605396 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Xã Chư Băh 
Địa chỉ:Buôn BI R, Xã Chư Băh, Thị xã Ayun Pa (ÐT: )