HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-GIA LAI-CHƯ SÊ

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-GIA LAI-CHƯ SÊ

Mã số:604700 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Chư Sê 
Địa chỉ:Sô´723, Đường Hùng Vương, Thị Trấn Chư Sê, Huyện Chư Sê (ÐT: 02963851102)

Mã số:604870 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ia Glai 
Địa chỉ:Thôn Điểm 3, Xã Ia Glai, Huyện Chư Sê (ÐT: 3767502)

Mã số:604920 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ia Hlốp 
Địa chỉ:Thôn 1, Xã Ia Hlốp, Huyện Chư Sê (ÐT: 551001)

Mã số:604940 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ia Blang 
Địa chỉ:Thôn 3, Xã Ia Blang, Huyện Chư Sê (ÐT: 552001)

Mã số:604890 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Dun 
Địa chỉ:Thôn Greo Pết, Xã Dun, Huyện Chư Sê (ÐT: 851520)

Mã số:604970 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ia Ko 
Địa chỉ:Làng O Bung, Xã Ia Ko, Huyện Chư Sê (ÐT: 851620)

Mã số:604840 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ia Tiêm 
Địa chỉ:Thôn 19, Xã Ia Tiêm, Huyện Chư Sê (ÐT: 898546)

Mã số:604810 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bờ Ngoong 
Địa chỉ:Thôn Đồng Tâm, Xã Bờ Ngoong, Huyện Chư Sê (ÐT: 884501)

Mã số:604760 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ia LBá 
Địa chỉ:Thôn Tứ Kỳ Nam, Xã AL Bá, Huyện Chư Sê (ÐT: 884301)

Mã số:605030 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hbông 
Địa chỉ:Làng Dek, Xã H Bông, Huyện Chư Sê (ÐT: 851113)

Mã số:604790 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ayun 
Địa chỉ:Làng Tung Ke 1, Xã A Yun, Huyện Chư Sê (ÐT: 884309)

Mã số:604702 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Ngã Ba Chư Sê 
Địa chỉ:Tổ Dân phố 3, Thị Trấn Chư Sê, Huyện Chư Sê (ÐT: 885618)

Mã số:605157 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Chư Pơng 
Địa chỉ:Thôn Kênh Siêu, Xã Chư Pơng, Huyện Chư Sê (ÐT: 830822)

Mã số:605149 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bar Măih 
Địa chỉ:Làng Phăm Klăn 2, Xã Bar Măih, Huyện Chư Sê (ÐT: 863985)

Mã số:605023 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Xã Kông HTok 
Địa chỉ:Thôn Chư Ruỗi, Xã Kông HTok, Huyện Chư Sê (ÐT: )

Mã số:605002 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Xã Ia Pal 
Địa chỉ:Thôn 1, Xã Ia Pal, Huyện Chư Sê (ÐT: )