HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-GIA LAI-PLEIKU

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-GIA LAI-PLEIKU

Mã số:601180 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Yên Đỗ 
Địa chỉ:Sô´240, Đường Phan Đình Phùng, Phường Yên Đổ, Thành phố Pleiku (ÐT: 02693883311)

Mã số:601160 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Biển Hồ 
Địa chỉ:Sô´664, Đường Phạm Văn Đồng, Phường Yên Thế, Thành phố Pleiku (ÐT: 02693825182)

Mã số:601370 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Trà Bá 
Địa chỉ:Đường Trường Chinh, Phường Trà Bá, Thành phố Pleiku (ÐT: 02693820101)

Mã số:600000 
Bưu cục:Bưu cục cấp 1 Pleiku 
Địa chỉ:Sô´69, Đường Hùng Vương, Phường Tây Sơn, Thành phố Pleiku (ÐT: 02693824015)

Mã số:601120 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Biển Hồ 2 
Địa chỉ:Sô´19, Đường NGÔ QUYỀN, Xã Biển Hồ, Thành phố Pleiku (ÐT: 02693863149)

Mã số:601380 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Chư Á 1 
Địa chỉ:Sô´246, Đường Lê Duẩn, Phường Trà Bá, Thành phố Pleiku (ÐT: 02693759996)

Mã số:601450 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Diên Phú 
Địa chỉ:Thôn 6, Xã Diên Phú, Thành phố Pleiku (ÐT: 3871653)

Mã số:601500 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Gào 
Địa chỉ:Làng C, Xã Gào, Thành phố Pleiku (ÐT: 3843980)

Mã số:601520 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ia Kênh 
Địa chỉ:Làng Mơ Nú, Xã Ia Kênh, Thành phố Pleiku (ÐT: 747062)

Mã số:601140 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Sơn 
Địa chỉ:Thôn 2, Xã Tân Sơn, Thành phố Pleiku (ÐT: 863245)

Mã số:601080 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Trà Đa 
Địa chỉ:Thôn 1, Xã Trà Đa, Thành phố Pleiku (ÐT: 874645)

Mã số:600900 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Hệ 1 Gia Lai 
Địa chỉ:Sô´69, Đường Hùng Vương, Phường Tây Sơn, Thành phố Pleiku (ÐT: 02693719349)

Mã số:601444 
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Phú 
Địa chỉ:Thôn 5, Xã An Phú, Thành phố Pleiku (ÐT: 755854)

Mã số:601497 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Xã ChưHDrông 
Địa chỉ:Thôn Hàm Rồng, Xã Chư H'Drông, Thành phố Pleiku (ÐT: )

Mã số:601050 
Bưu cục:Kiốt bưu điện Toà Nhà Liên Cơ Quan Tỉnh 
Địa chỉ:Đường Nguyễn Du, Phường Tây Sơn, Thành phố Pleiku (ÐT: )

Mã số:601299 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Diên Hồng 
Địa chỉ:Đường Lê Hồng Phong, Phường Diên Hồng, Thành phố Pleiku (ÐT: 02693720299)

Mã số:601345 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Iakring 
Địa chỉ:Sô´150, Hẻm 102, Đường Lê Thánh Tôn, Phường Ia Kring, Thành phố Pleiku (ÐT: 0905672169)

Mã số:601645 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Đại Lý Bưu Điện Trường Sơn 
Địa chỉ:Sô´258, Đường Phạm Văn Đồng, Phường Yên Thế, Thành phố Pleiku (ÐT: )

Mã số:601112 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Đại Lý Bưu Điện Lý Thái Tổ 
Địa chỉ:Sô´444, Đường Lê Đại Hành, Phường Thống Nhất, Thành phố Pleiku (ÐT: )