HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-HÀ GIANG

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-HÀ GIANG

Mã số:311020 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Minh Khai 
Địa chỉ:Đường Minh Khai, Phường Minh Khai, Thành phố Hà Giang (ÐT: 02193887651)

Mã số:311050 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ngọc Đường 
Địa chỉ:Khu Xã, Xã Ngọc Đường, Thành phố Hà Giang (ÐT: 810650)

Mã số:311000 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Công Viên 
Địa chỉ:Đường Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Trãi, Thành phố Hà Giang (ÐT: 863915)

Mã số:310000 
Bưu cục:Bưu cục cấp 1 Hà Giang 
Địa chỉ:Đường Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Trãi, Thành phố Hà Giang (ÐT: 866486)

Mã số:311060 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Yên Biên 
Địa chỉ:Sô´90, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Trần Phú, Thành phố Hà Giang (ÐT: 866888)

Mã số:311090 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Quang Trung 
Địa chỉ:Đường Quang Trung, Phường Quang Trung, Thành phố Hà Giang (ÐT: 810271)

Mã số:311051 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Ngọc Hà 
Địa chỉ:Sô´497, Khu phố Xã, Phường Ngọc Hà, Thành phố Hà Giang (ÐT: 3863914. 810681)

Mã số:310900 
Bưu cục:Bưu cục văn phòng Hệ 1 Hà Giang 
Địa chỉ:Đường Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Trãi, Thành phố Hà Giang (ÐT: 019867471)

Mã số:311138 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng 
Địa chỉ:Thôn Cầu Mè, Xã Phương Thiện, Thành phố Hà Giang (ÐT: )

Mã số:311080 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Trần Phú 
Địa chỉ:Tổ 9, Phường Trần Phú, Thành phố Hà Giang (ÐT: 02193867115)

Mã số:311040 
Bưu cục:Bưu cục văn phòng VP BĐT Hà Giang 
Địa chỉ:Đường Nguyễn Viết Xuân, Phường Trần Phú, Thành phố Hà Giang (ÐT: 3867550)