HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-HÀ NAM-PHỦ LÝ

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-HÀ NAM-PHỦ LÝ

Mã số:400000 
Bưu cục:Bưu cục cấp 1 Phủ Lý 
Địa chỉ:Sô´114, Đường Trần Phú, Phường Quang Trung, Thành Phố Phủ Lý (ÐT: 02263853411)

Mã số:401320 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Thanh Châu 
Địa chỉ:Thôn Thượng Tổ 1, Phường Thanh Châu, Thành Phố Phủ Lý (ÐT: 851270)

Mã số:401170 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Châu Sơn 
Địa chỉ:Sô´chưa có SN, Đường Lý Thái Tổ, Phường Lê Hồng Phong, Thành Phố Phủ Lý (ÐT: 02263855149)

Mã số:401321 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thanh Châu 
Địa chỉ:Thôn Bảo Lộc 2, Phường Thanh Châu, Thành Phố Phủ Lý (ÐT: 0226853630)

Mã số:401030 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lam Hạ 
Địa chỉ:Thôn Đường Ấ́m, Phường Lam Hạ, Thành Phố Phủ Lý (ÐT: 02263854897)

Mã số:401040 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phù Vân 
Địa chỉ:Thôn 2, Xã Phù Vân, Thành Phố Phủ Lý (ÐT: 02263855209)

Mã số:401340 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Liêm Chung 
Địa chỉ:Xóm 5, Xã Liêm Chung, Thành Phố Phủ Lý (ÐT: 02263855194)

Mã số:401120 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Qui Lưu 
Địa chỉ:Sô´149, Đường Qui Lưu, Phường Minh Khai, Thành Phố Phủ Lý (ÐT: 02263841081)

Mã số:401294 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Liêm Chính 
Địa chỉ:Thôn Mễ Nội, Phường Liêm Chính, Thành Phố Phủ Lý (ÐT: 02263842843)

Mã số:400900 
Bưu cục:Bưu cục Hệ 1 Hà Nam 
Địa chỉ:Sô´114, Đường Trần Phú, Phường Quang Trung, Thành Phố Phủ Lý (ÐT: 02263853622)

Mã số:401380 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Trịnh xá 
Địa chỉ:Thôn Thôn Tràng, Xã Trịnh Xá, Thành Phố Phủ Lý (ÐT: 02263861701)

Mã số:401370 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đinh Xá 
Địa chỉ:Thôn Thôn Trung, Xã Đinh Xá, Thành Phố Phủ Lý (ÐT: 02263861704)

Mã số:401480 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tiên Hiệp 
Địa chỉ:Thôn Thôn Phú Thứ, Xã Tiên Hiệp, Thành Phố Phủ Lý (ÐT: 02263838209)

Mã số:401470 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tiên Hải 
Địa chỉ:Thôn Thôn Quán Nha, Xã Tiên Hải, Thành Phố Phủ Lý (ÐT: 02263838240)

Mã số:401490 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tiên Tân 
Địa chỉ:Thôn Thôn Mạc, Xã Tiên Tân, Thành Phố Phủ Lý (ÐT: 02263835052)

Mã số:401390 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Kim Bình 
Địa chỉ:Thôn Thôn Phù Lão, Xã Kim Bình, Thành Phố Phủ Lý (ÐT: 02263820872)

Mã số:401450 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thanh Tuyền 
Địa chỉ:Thôn Thôn Lại Xá, Phường Thanh Tuyền, Thành Phố Phủ Lý (ÐT: 02263881707)

Mã số:401410 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Liêm Tiết 
Địa chỉ:Thôn Thôn Đào, Xã Liêm Tiết, Thành Phố Phủ Lý (ÐT: 02263881734)

Mã số:401430 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Liêm Tuyền 
Địa chỉ:Thôn Thôn Ngái Trì, Xã Liêm Tuyền, Thành Phố Phủ Lý (ÐT: 02263881761)

Mã số:404510 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 KHL Phủ Lý 
Địa chỉ:Đường Trần Phú, Phường Quang Trung, Thành Phố Phủ Lý (ÐT: 02263857777)

Mã số:404505 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Hành Chính Công 
Địa chỉ:Đường Trần Phú, Phường Quang Trung, Thành Phố Phủ Lý (ÐT: 02263843501)