HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-HÀ NỘI-BA VÌ

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-HÀ NỘI-BA VÌ

Mã số:154700 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Ba Vì 
Địa chỉ:Sô´0, Đường 32, Thị Trấn Tây Đằng, Huyện Ba Vì (ÐT: 024.33863037)

Mã số:154870 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vật Lại 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Vật Lại, Xã Vật Lại, Huyện Ba Vì (ÐT: 33864063)

Mã số:154740 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đông Quang 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Đông Viên, Xã Đồng Quang, Huyện Ba Vì (ÐT: 33864296)

Mã số:154840 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đồng Thái 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Chi Lai, Xã Đồng Thái, Huyện Ba Vì (ÐT: 33625002)

Mã số:154890 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thái Hoà 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Cộng Hoà, Xã Thái Hoà, Huyện Ba Vì (ÐT: 33625065)

Mã số:154880 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Nhông 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Phú Hữu, Xã Phú Sơn, Huyện Ba Vì (ÐT: 024.33625043)

Mã số:154940 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tòng Bạt 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Thái Bạt, Xã Tòng Bạt, Huyện Ba Vì (ÐT: 33621196)

Mã số:154950 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Sơn Đà 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Đan Thê, Xã Sơn Đà, Huyện Ba Vì (ÐT: 024.33621120)

Mã số:154971 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cẩm Lĩnh 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Đông Phương, Xã Cẩm Lĩnh, Huyện Ba Vì (ÐT: 33935869)

Mã số:154970 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Suối Hai 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Cẩm Tân, Xã Cẩm Lĩnh, Huyện Ba Vì (ÐT: 024.33624041)

Mã số:154990 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ba Trại 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn 5, Xã Ba Trại, Huyện Ba Vì (ÐT: 33881250)

Mã số:154750 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cam Thượng 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Cốc Thôn, Xã Cam Thượng, Huyện Ba Vì (ÐT: 33863843)

Mã số:155071 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vân Hòa 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Đức Thịnh, Xã Tản Lĩnh, Huyện Ba Vì (ÐT: 33969431)

Mã số:155070 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tản Lĩnh 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Cẩm Phương, Xã Tản Lĩnh, Huyện Ba Vì (ÐT: 024.33881004)

Mã số:155090 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vân Hoà 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Bặn, Xã Vân Hoà, Huyện Ba Vì (ÐT: 33969302)

Mã số:155110 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Yên Bài 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Muỗi, Xã Yên Bài, Huyện Ba Vì (ÐT: 33969050)

Mã số:154960 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thuần Mỹ 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Lương Khê, Xã Thuần Mỹ, Huyện Ba Vì (ÐT: 33621259)

Mã số:155011 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Minh Quang 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Sổ, Xã Minh Quang, Huyện Ba Vì (ÐT: 33967484)

Mã số:155040 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ba Vì 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Hợp Sơn, Xã Ba Vì, Huyện Ba Vì (ÐT: 33967305)

Mã số:155050 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Khánh Thượng 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Bưởi, Xã Khánh Thượng, Huyện Ba Vì (ÐT: 33967451)

Mã số:154730 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Chu Minh 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Chu Quyến, Xã Chu Minh, Huyện Ba Vì (ÐT: 33864574)

Mã số:154770 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Minh Châu 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn 2, Xã Minh Châu, Huyện Ba Vì (ÐT: 33864026)

Mã số:154790 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Châu 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Phú Xuyên, Xã Phú Châu, Huyện Ba Vì (ÐT: 33863841)

Mã số:154810 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Châu Sơn 
Địa chỉ:Thôn Hạc Sơn, Xã Châu Sơn, Huyện Ba Vì (ÐT: 33864297)

Mã số:154820 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tản Hồng 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn La Thiện, Xã Tản Hồng, Huyện Ba Vì (ÐT: 33625064)

Mã số:154830 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Cường 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Phú Thịnh, Xã Phú Cường, Huyện Ba Vì (ÐT: 33629440)

Mã số:154920 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cổ Đô 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Cổ Đô, Xã Cổ Đô, Huyện Ba Vì (ÐT: 33625345)

Mã số:154900 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Đông 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Phú Nghĩa, Xã Phú Đông, Huyện Ba Vì (ÐT: 33625060)

Mã số:154910 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phong Vân 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Phong Vân, Xã Phong Vân, Huyện Ba Vì (ÐT: 33625142)

Mã số:154850 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Vạn Thắng 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Chợ Mơ, Xã Vạn Thắng, Huyện Ba Vì (ÐT: 024.33625033)

Mã số:154800 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Phương 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Phương Khê, Xã Phú Phương, Huyện Ba Vì (ÐT: 33864061)

Mã số:155140 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tiên Phong 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Thanh Lũng, Xã Tiên Phong, Huyện Ba Vì (ÐT: 33864062)

Mã số:155010 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Chợ Mộc 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Mộc, Xã Minh Quang, Huyện Ba Vì (ÐT: 33967452)

Mã số:154858 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vạn Thắng 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Mai Trai, Xã Vạn Thắng, Huyện Ba Vì (ÐT: 33626538)

Mã số:155132 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thuỵ An 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Liên Minh, Xã Thụy An, Huyện Ba Vì (ÐT: 33960070)

Mã số:154956 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Sơn Đà 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Đan Thê, Xã Sơn Đà, Huyện Ba Vì (ÐT: 33621201)
← Bài trước Bài sau →