HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-HÀ NỘI-BẮC TỪ LIÊM

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-HÀ NỘI-BẮC TỪ LIÊM

Mã số:143310 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 KHL Thăng Long 1 
Địa chỉ:Sô´101, Dãy nhà CT1, Khu tập thể Xuân Đỉnh, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm (ÐT: 024.37633846)

Mã số:143330 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 GD 26 Phạm Văn Đồng 
Địa chỉ:Sô´26, Đường Phạm Văn Đồng, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm (ÐT: )

Mã số:143315 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 BCP [EMS] COD Tân Xuân 
Địa chỉ:Sô´1, Đường Tân Xuân, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm (ÐT: )

Mã số:143510 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Nhổn 
Địa chỉ:Sô´10, Đường Phố Nhổn, Phường Tây Tựu, Quận Bắc Từ Liêm (ÐT: 024.32242675)

Mã số:143320 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tân Xuân 
Địa chỉ:Sô´1, Đường Tân Xuân, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm (ÐT: 024.32191731)
← Bài trước Bài sau →