HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-HÀ NỘI-CẦU GIẤY

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-HÀ NỘI-CẦU GIẤY

Mã số:122000 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Cầu Giấy 
Địa chỉ:Sô´165, Đường Cầu Giấy, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy (ÐT: 024.37675246)

Mã số:122320 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Nghĩa Tân 
Địa chỉ:Sô´P100, Dãy nhà A15, Khu tập thể Nghĩa Tân, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy (ÐT: 024.37912820)

Mã số:122300 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Hoàng Quốc Việt 
Địa chỉ:Sô´393, Đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy (ÐT: 024.37915779)

Mã số:122100 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Hoàng Sâm 
Địa chỉ:Sô´10, Phố Hoàng Sâm, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy (ÐT: )

Mã số:123105 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng độc lập trường Đại học Quốc gia Hà Nội 
Địa chỉ:Sô´136, Đường Xuân Thủy, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy (ÐT: )

Mã số:122801 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng độc lập trường Đại học Thương mại 
Địa chỉ:Đường Hồ Tùng Mậu, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy (ÐT: )

Mã số:122301 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng độc lập trường Nguyễn Ái Quốc 
Địa chỉ:Đường Nguyễn Phong Sắc, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy (ÐT: )

Mã số:123070 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 KHL Trung Yên 
Địa chỉ:Đường Phạm Hùng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy (ÐT: 024.35625521)

Mã số:123080 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Bưu cục Giao dịch EMS Cầu Giấy 
Địa chỉ:Sô´1, Đường Trung Kính, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy (ÐT: )

Mã số:123075 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Bưu cục Trung Kinh 
Địa chỉ:Sô´01, Đường Trung Kính, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy (ÐT: )

Mã số:122080 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 KHL Cầu Giấy 
Địa chỉ:Sô´165, Đường Cầu Giấy, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy (ÐT: 024.37673142)

Mã số:123085 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 HCC Đống Đa 
Địa chỉ:Đường Phạm Hùng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy (ÐT: )

Mã số:122045 
Bưu cục:Bưu cục Phát cấp 1 [EMS] BCP COD Cầu Giấy 
Địa chỉ:Sô´1, Đường Trung Kính, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy (ÐT: )

Mã số:122480 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Nguyễn Khánh Toàn 
Địa chỉ:Sô´5, Đường Nguyễn Khánh Toàn, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy (ÐT: 024.35410001)

Mã số:123068 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Trung Hòa 
Địa chỉ:Đường Trung Yên 3, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy (ÐT: 04.32242399)

Mã số:122913 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Doãn Kế Thiện 
Địa chỉ:Sô´46, Đường Doãn Kế Thiện, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy (ÐT: )

Mã số:122158 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 HCC Cầu Giấy 
Địa chỉ:Sô´8, Phố Hoàng Sâm, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy (ÐT: )
← Bài trước Bài sau →