HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-HÀ NỘI-ĐAN PHƯỢNG

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-HÀ NỘI-ĐAN PHƯỢNG

Mã số:153300 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Đan Phượng 
Địa chỉ:Sô´0, Đường 32, Thị Trấn Phùng, Huyện Đan Phượng (ÐT: 024.33639514)

Mã số:153520 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đồng Tháp 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Bãi Tháp, Xã Đồng Tháp, Huyện Đan Phượng (ÐT: 886208)

Mã số:153450 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Thọ An 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Đông Hải, Xã Thọ An, Huyện Đan Phượng (ÐT: 0946531275)

Mã số:153460 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Trung Châu 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn 7, Xã Trung Châu, Huyện Đan Phượng (ÐT: 886204)

Mã số:153500 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phương Đình 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Địch Trung, Xã Phương Đình, Huyện Đan Phượng (ÐT: 886203)

Mã số:153380 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thượng Mỗ 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Đại Phú, Xã Thượng Mỗ, Huyện Đan Phượng (ÐT: 886206)

Mã số:153310 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Bến Xe Phùng 
Địa chỉ:Sô´0, Đường 32, Thị Trấn Phùng, Huyện Đan Phượng (ÐT: )

Mã số:153350 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tân Hội 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Thuý Hội, Xã Tân Hội, Huyện Đan Phượng (ÐT: 024.39993579)

Mã số:153360 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Lập 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Đan Hội, Xã Tân Lập, Huyện Đan Phượng (ÐT: 631280)

Mã số:153440 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Liên Trung 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Trung, Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng (ÐT: 631610)

Mã số:153430 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Liên Hà 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Đoài, Xã Liên Hà, Huyện Đan Phượng (ÐT: 631276)

Mã số:153410 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hồng Hà 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Bá Nội, Xã Hồng Hà, Huyện Đan Phượng (ÐT: 886677)

Mã số:153480 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thọ Xuân 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn ( Cụm Dân Cư Số 3 ), Xã Thọ Xuân, Huyện Đan Phượng (ÐT: 886155)

Mã số:153330 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Song Phượng 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Tháp Thượng, Xã Song Phượng, Huyện Đan Phượng (ÐT: 886207)

Mã số:153400 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hạ Mỗ 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Hạ Mỗ, Xã Hạ Mỗ, Huyện Đan Phượng (ÐT: 886205)

Mã số:153424 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Liên Hồng 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Tổ, Xã Liên Hồng, Huyện Đan Phượng (ÐT: 633431)
← Bài trước Bài sau →