HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-HÀ NỘI-ĐÔNG ANH

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-HÀ NỘI-ĐÔNG ANH

Mã số:136000 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Đông Anh 
Địa chỉ:Tổ 4, Thị Trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh (ÐT: 024.38832232)

Mã số:136020 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Ga Đông Anh 
Địa chỉ:Tổ 13, Thị Trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh (ÐT: 024.38832250)

Mã số:138000 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Bắc Thăng Long 
Địa chỉ:Thôn Cổ Điển, Xã Hải Bối, Huyện Đông Anh (ÐT: 024.38810001)

Mã số:137800 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Lộc Hà 
Địa chỉ:Thôn Lộc Hà, Xã Mai Lâm, Huyện Đông Anh (ÐT: 024.39611539)

Mã số:138300 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Khu Công Nghiệp Thăng Long 
Địa chỉ:Thôn Bầu, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh (ÐT: 024.39515363)

Mã số:136800 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cổ Loa 
Địa chỉ:Xóm Chợ, Xã Cổ Loa, Huyện Đông Anh (ÐT: 9611466)

Mã số:137700 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Dục Tú 
Địa chỉ:Thôn Tiền, Xã Dục Tú, Huyện Đông Anh (ÐT: 04.389610611)

Mã số:136700 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Việt Hùng 
Địa chỉ:Thôn Đông, Xã Việt Hùng, Huyện Đông Anh (ÐT: 8836358)

Mã số:136600 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Xuân Nộn 
Địa chỉ:Thôn Xuân Nộn, Xã Xuân Nộn, Huyện Đông Anh (ÐT: 8820205)

Mã số:137200 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Kim Nỗ 
Địa chỉ:Thôn Bắc, Xã Kim Nỗ, Huyện Đông Anh (ÐT: 8810655)

Mã số:136300 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tiên Dương 
Địa chỉ:Thôn Tiên Kha, Xã Tiên Dương, Huyện Đông Anh (ÐT: 8836800)

Mã số:137600 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Liên Hà 
Địa chỉ:Thôn Hà Lỗ, Xã Liên Hà, Huyện Đông Anh (ÐT: 8825704)

Mã số:137100 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vĩnh Ngọc 
Địa chỉ:Thôn Phương Trạch, Xã Vĩnh Ngọc, Huyện Đông Anh (ÐT: 8810858)

Mã số:138100 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Võng La 
Địa chỉ:Thôn Đại Độ, Xã Võng La, Huyện Đông Anh (ÐT: 9530965)

Mã số:136500 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nguyên Khê 
Địa chỉ:Thôn Khê Nữ, Xã Nguyên Khê, Huyện Đông Anh (ÐT: 8820765)

Mã số:137900 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đông Hội 
Địa chỉ:Thôn Lại Đà, Xã Đông Hội, Huyện Đông Anh (ÐT: 8800698)

Mã số:138301 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Kim Chung 
Địa chỉ:Thôn Bầu, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh (ÐT: 8811536)

Mã số:138001 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hải Bối 
Địa chỉ:Thôn Hải Bối, Xã Hải Bối, Huyện Đông Anh (ÐT: 8812628)

Mã số:138200 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đại Mạch 
Địa chỉ:Thôn Đại Đồng, Xã Đại Mạch, Huyện Đông Anh (ÐT: 9531584)

Mã số:137801 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mai Lâm 
Địa chỉ:Thôn Mai Hiên, Xã Mai Lâm, Huyện Đông Anh (ÐT: 8801125)

Mã số:137000 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tàm Xá 
Địa chỉ:Thôn Đông, Xã Tàm Xá, Huyện Đông Anh (ÐT: 9500258)

Mã số:136901 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Xuân Canh 
Địa chỉ:Thôn Lực Canh, Xã Xuân Canh, Huyện Đông Anh (ÐT: 9500689)

Mã số:136401 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vân Nội 
Địa chỉ:Khu phố Vân Trì, Xã Vân Nội, Huyện Đông Anh (ÐT: 9580568)

Mã số:138401 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vân Hà 
Địa chỉ:Thôn Hà Khê, Xã Vân Hà, Huyện Đông Anh (ÐT: 9605470)

Mã số:136200 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Uy Nỗ 
Địa chỉ:Thôn Kính Nỗ, Xã Uy Nỗ, Huyện Đông Anh (ÐT: 8822393)

Mã số:137501 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thuỵ Lâm 
Địa chỉ:Thôn Hà Lâm 3, Xã Thụy Lâm, Huyện Đông Anh (ÐT: 9670575)

Mã số:137400 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bắc Hồng 
Địa chỉ:Thôn Phù Liễn, Xã Bắc Hồng, Huyện Đông Anh (ÐT: 8833565)

Mã số:137301 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nam Hồng 
Địa chỉ:Thôn Vệ, Xã Nam Hồng, Huyện Đông Anh (ÐT: 9580618)

Mã số:136420 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Vân Trì 
Địa chỉ:Khu phố Vân Trì, Xã Vân Nội, Huyện Đông Anh (ÐT: 024.32959533)
← Bài trước Bài sau →