HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-HÀ NỘI-GIA LÂM

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-HÀ NỘI-GIA LÂM

Mã số:131000 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Gia Lâm 
Địa chỉ:Sô´197, Đường Nguyễn Đức Thuận, Thị trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm (ÐT: 024.38765444)

Mã số:131070 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 KHL Gia Lâm 
Địa chỉ:Sô´197, Đường Nguyễn Đức Thuận, Thị trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm (ÐT: 024.38271666)

Mã số:132200 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Yên Viên 
Địa chỉ:Sô´183, Đường Hà Huy Tập, Thị Trấn Yên Viên, Huyện Gia Lâm (ÐT: 024.38780456)

Mã số:131220 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Đa Tốn 
Địa chỉ:Khu Chợ Bún, Xã Đa Tốn, Huyện Gia Lâm (ÐT: 024.36741252)

Mã số:131001 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Trâu Quỳ 
Địa chỉ:Thôn Đào Nguyễn, Thị trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm (ÐT: 8767195)

Mã số:131500 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đặng Xá 
Địa chỉ:Thôn Cự Đà, Xã Đặng Xá, Huyện Gia Lâm (ÐT: 6783143)

Mã số:131600 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Thị 
Địa chỉ:Thôn Tân Tảo, Xã Phú Thị, Huyện Gia Lâm (ÐT: 8767197)

Mã số:132800 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lệ Chi 
Địa chỉ:Thôn Chi Nam, Xã Lệ Chi, Huyện Gia Lâm (ÐT: 6780966)

Mã số:131400 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cổ Bi 
Địa chỉ:Thôn Cam, Xã Cổ Bi, Huyện Gia Lâm (ÐT: 04.38768419)

Mã số:131800 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phù Đổng 
Địa chỉ:Thôn Phù Dực 1, Xã Phù Đổng, Huyện Gia Lâm (ÐT: 8786238)

Mã số:132700 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Trung Mầu 
Địa chỉ:Thôn Trung Màu, Xã Trung Mầu, Huyện Gia Lâm (ÐT: 8785394)

Mã số:132500 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đình Xuyên 
Địa chỉ:Thôn 1, Xã Đình Xuyên, Huyện Gia Lâm (ÐT: 8786239)

Mã số:133100 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Dương Hà 
Địa chỉ:Thôn Thượng, Xã Dương Hà, Huyện Gia Lâm (ÐT: )

Mã số:132400 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Yên Thường 
Địa chỉ:Thôn Yên Thường, Xã Yên Thường, Huyện Gia Lâm (ÐT: 04.38782011)

Mã số:131710 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Dương Quang 
Địa chỉ:Thôn Yên Mỹ, Xã Dương Quang, Huyện Gia Lâm (ÐT: )

Mã số:131300 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đông Dư 
Địa chỉ:Thôn Thượng, Xã Đông Dư, Huyện Gia Lâm (ÐT: 8741448)

Mã số:132000 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Kiêu Kỵ 
Địa chỉ:Thôn Trung Dương, Xã Kiêu Kỵ, Huyện Gia Lâm (ÐT: 8767196)

Mã số:132100 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bát Tràng 
Địa chỉ:Xóm 1 Giang Cao, Xã Bát Tràng, Huyện Gia Lâm (ÐT: 8740797)

Mã số:132900 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Kim Lan 
Địa chỉ:Xóm 2, Xã Kim Lan, Huyện Gia Lâm (ÐT: 8740743)

Mã số:133000 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Văn Đức 
Địa chỉ:Thôn Sơn Hô, Xã Văn Đức, Huyện Gia Lâm (ÐT: 6720128)

Mã số:131514 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Xã Đặng Xá 
Địa chỉ:Thôn Cự Đà, Xã Đặng Xá, Huyện Gia Lâm (ÐT: )

Mã số:132615 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Xã Ninh Hiệp 
Địa chỉ:Thôn 1, Xã Ninh Hiệp, Huyện Gia Lâm (ÐT: )

Mã số:133107 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Xã Dương Hà 
Địa chỉ:Sô´xóm Đình, Thôn Trung 1, Xã Dương Hà, Huyện Gia Lâm (ÐT: )

Mã số:132315 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Xã Yên Viên 
Địa chỉ:Sô´ngõ 7, Thôn Cống Thôn, Xã Yên Viên, Huyện Gia Lâm (ÐT: )

Mã số:131911 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Xã Kim Sơn 
Địa chỉ:Phố Keo, Xã Kim Sơn, Huyện Gia Lâm (ÐT: )

Mã số:131118 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Xã Dương Xá 
Địa chỉ:Đường 79, Xã Dương Xá, Huyện Gia Lâm (ÐT: )

Mã số:131212 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Xã Đa Tốn 
Địa chỉ:Dãy nhà A, Khu dân cư Đê Đa Tốn, Xã Đa Tốn, Huyện Gia Lâm (ÐT: )

Mã số:132114 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Xã Bát Tràng 
Địa chỉ:Sô´xóm 5, Thôn Giang Cao, Xã Bát Tràng, Huyện Gia Lâm (ÐT: )
← Bài trước Bài sau →